Наконечний Ігор Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Наконечний Ігор Володимирович

НАКОНЕ́ЧНИЙ Ігор Володимирович (12. 01. 1964, м. Березівка Одес. обл.) – еколог. Д-р біол. н. (2010), проф. (2013). Закін. Одес. с.-г. ін-т (1986). Працював на вироб-ві. 1992–99 – дир. Казанків. лаб. вет. медицини (Микол. обл.). Працював у Микол. аграр. академії (1999–2003) та Микол. ун-ті (2003–18). Від 2018 – проф. каф. екології та технології навколиш. середовища Нац. ун-ту кораблебудування (Миколаїв). Наук. дослідження: біоекологія; екологія особливо небезпеч. інфекцій; екологія степів.

Пр.: Экологические основы структурно-функциональной организации па­разитарных систем человека и живот­ных // Пест-менеджмент. 2011. № 2; Структурно-видові особливості локальних угруповань гризунів зволожених і навколоводних біотопів південно-західного Причорномор'я // Наук. вісн. Волин. ун-ту. Лц., 2012. № 4; Екологічні пристосування курганчикової миші (mus sergii valch.) до існування в польових біотопах аридно-степової зони // Природа Зх. Полісся та прилеглих територій. 2012. № 8; Еколого-гідрологічні та гідрохімічні чинники циклічних сукцесій водних екосистем Тилігульського лиману // Агроекологія. 2014. № 4; Еколого-епізоотичні аспекти існування природних осередків лептоспірозу в аридно-степовій місцевості // Світ медицини та біології. 2017. № 1(59).

І. О. Мазур

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
І. О. Мазур . Наконечний Ігор Володимирович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71774 (дата звернення: 23.10.2021)