Наконечний Ігор Юрійович — Енциклопедія Сучасної України

Наконечний Ігор Юрійович

НАКОНЕ́ЧНИЙ Ігор Юрійович (17. 07. 1984, м. Кам'янець-Подільський Хмельн. обл.) – тренер (панкратіон). Засл. тренер України (2011). Канд. психол. н. (2013). Закін. Чернів. ун-т (2006), де відтоді й працює: від 2015 – зав. каф. теорії і методики фіз. виховання і спорту. Наук. дослідження: розвиток саморегуляції поведінки підлітків у процесі оволодіння бойовим мист-вом; психологія спорту; підготовка висококваліфіков. спортсменів. Ст. тренер молодіж. збір. команди України з панкратіону (від 2008). Голова Чернів. обл. федерації панкратіону (від 2004). Віце-президент Федерації панкратіону України (від 2018). Підготував 2 засл. м. сп. України, 2 м. сп. міжнар. кл., 20 м. сп., понад 40 призерів чемпіонатів Світу та Європи з панкратіону і ґрепплінґу. Серед вихованців – А. Беженар, Ю. Чижевський, Ф. Лучич, Р. Скидан.

Пр.: Розвиток саморегуляції поведінки підлітків під час навчально-тренувальних занять панкратіоном // Пробл. сучас. психології. 2011. Вип. 12; Screening system of the physical condition of boys aged 15–17 years in the process of physical education // J. of Physical Education and Sport. 2017. Vol. 17, Supplement issue 3 (спів­авт.); Подолання внутрішньо-особистісного конфлікту у спортсменів високої кваліфікації у єдиноборствах // Молодий вчений. 2018. № 3; Взаємо­зв'я­зок спеціальної фізичної та техніко-тактичної підготовки висококваліфікованих спортсменів з панкратіону // Вісн. Прикарп. ун-ту. Сер. Фіз. культура. Ів.-Ф., 2019. Вип. 33.

Л. М. Крушельницька


Покликання на статтю