Наконечний Маркіян Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Наконечний Маркіян Володимирович

НАКОНЕ́ЧНИЙ Маркіян Володимирович (05. 06. 1942, м. Любачів Львів. обл., нині Підкарпат. воєводства, Польща) – фахівець у галузі автоматики та телемеханіки. Д-р тех. н. (2013). Закін. Львів. політех. ін-т (1964), де відтоді й працює (нині Нац. ун-т «Львів. політехніка»): від 2018 – проф. каф. комп'ютеризов. систем автоматики. Наук. діяльність: розроблення і дослідж. пристроїв для визначення спектрів електр. потужності в неперерв. та імпульс. режимах; вивчення принципів побудови і метод. характеристик пристроїв створення опор. квадратур. напружень.

Пр.: Способи синтезу нейронних кон­тролерів для керування нелінійними об'єк­тами другого порядку // Методи та прилади контролю якості. 2009. № 23; Дослідження стійкості системи з нейроконтролером // Вісн. Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Сер. Приладобудування. 2014. Вип. 48; Нейромережеві системи керування нелінійними об'єк­тами. Л., 2017; Основи побудови систем керування з нечіткою логікою: Навч. посіб. Л., 2017; Programmable flexible sys­tem // Комп'ютерні науки та інформ. технології (CSIT–2018): Мат. 13-ї Міжнар. наук.-тех. конф., 11–14 верес. 2018 р. Л., 2018 (усі – спів­авт.).

А. І. Петрушка


Покликання на статтю