Наконечний Микола Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Наконечний Микола Федорович

НАКОНЕ́ЧНИЙ Микола Федорович (25. 08(07. 09). 1900, с. Новий Тагамлик, нині Машів. р-ну Полтав. обл. – 11. 11. 1981, Харків) – мово­знавець. Закін. 1-у Полтав. г-зію (1917) та Полтав. ІНО (1923). Учителював у Полтаві; викладав у Харків. технікумі експлуатації залізниць та Комуніст. ун-ті. Від 1925 навч. в аспірантурі, працював н. с. н.-д. каф. мовознавства Харків. ІНО. Від 1933 викладав у Харків. ун-ті, звідки 1934 звільнений за звинуваченням в укр. бурж. націоналізмі. Через деякий час отримав дозвіл працювати у Харків. ін-ті іноз. мов. Від 1939 – у Харків. ун-ті; від 1941 – у Ворошиловгр. пед. ін-ті (нині Луганськ). 1943 повернувся до Харків. ун-ту, де завідував відділом укр. мови та літ-ри. Один із ініціаторів проведення у червні 1943 конф. укр. письменників та науковців в окупов. нім. військами Харкові. 1948 звільнений, оскільки не мав ученого звання і наук. ступеня. 1949 підготував канд. дис. з фонет. та фонол. систем укр. мови в синхрон. і діахрон. вимірах, однак захист не відбувся. Згодом читав лекції у Харків. технікумі пром. транспорту та с.-г. ін-ті. 1958 знову повернувся до Харків. ун-ту. Від 1970 – на пенсії. Наук. дослідження: діалектологія, істор. граматика, орфоепія, фонетика й фонологія, історія укр. мови, культура мови, перекладознавство, лінгвостилістика, фразеологія.

Пр.: Практичний російсько-українсь­кий словник. Х., 1926 (спів­авт.); Українська мова: Посіб. Х., 1928; Програма з української діалектології для університетів і факультетів мови й літератури педагогічних інститутів. К., 1941; 1949; Розмаїтість форм – багатство мови (про видові форми віддієслівних іменників в українській мові) // Мовознавство. 1967. № 2; Орфоепічні норми та їх значення // Сучасна укр. літ. мова. К., 1969.

Літ.: Муромцева О. Лінгвістична діяльність Миколи Федоровича Наконечного // Мовознавство. 1990. № 4; Її ж. Орфоепічні норми М. Ф. Наконечного та сучасні проблеми культури мови // Вісн. Харків. ун-ту. Сер. Філологія. 2000. № 491; Семистяга В. Український лінгвіст М. Ф. Наконечний – нові документальні свідчення // Бахмут. шлях. 2000. № 1–2.

А. М. Нелюба

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю