Накоряков Володимир Єлиферійович — Енциклопедія Сучасної України

Накоряков Володимир Єлиферійович

НАКОРЯ́КОВ Володимир Єлиферійович (26. 07. 1935, Одеса – 01. 04. 2018, м. Новосибірськ, РФ) – фахівець у галузі теплофізики та фізичної гідродинаміки. Син Є. Накорякова. Д-р тех. н. (1971), проф. (1976), акад. РАН (1987). Держ. премії СРСР (1983), РРФСР (1990). Закін. Томський політех. ін-т (РФ, 1958). Відтоді працював у Транс­портно-енергет. ін-ті АН СРСР; 1964–65 – Ін-ті фіз.-хім. основ перероблення мінерал. сировини АН СРСР; 1965–82 та від 1987 – Ін-ті теплофізики РАН (усі – Новосибірськ): 1971–76 – зав. лаб. фіз. гідродинаміки, 1976–82 – заст. дир., 1987–97 – дир., 1997–2002 – зав. відділу тех. теплофізики, 2002–04 – гол. н. с.; водночас 1982–83 – проректор, 1983–85 – ректор, 1995–98 – зав. каф. фізики нерівноваж. процесів Новосибір. ун-ту; 1985–90 – заст. голови Сибір. відділ. РАН; від 2004 – радник РАН. Наук. дослідження: гідродинаміка газорідин. потоків; хвильова динаміка двофаз. середовищ; нестаціонарна двофазна фільтрація; кипіння і конденсація в пористих середовищах; плівк. течії; теорія абсорбц. тепл. насосів; динам. моделі економіки.

Пр.: Тепло- и массообмен в поле звука. Новосибирск, 1970; Исследования турбулентных потоков двухфазных сред. Новосибирск, 1973; Эксперименталь­ное исследование пристенных турбу­лентных потоков. Новосибирск, 1975; Распространение волн в газо- и паро­жидкостных cредах. Новосибирск, 1983; Электро-диффузный метод исследования локальной структуры турбулентных течений. Новосибирск, 1986; Волновая динамика газопарожидкостных сред. Москва, 1990; Wave propogation in Gas-Liquid Media. New York, 1993; Wave Flow of Liquid Films. New York, 1994; Тепломассоперенос в двухфазных системах. Новосибирск, 1994; Неизотермическая абсорбция в термотрансформаторах. Новосибирск, 2010 (усі – спів­авт.).

М. Я. Худобець


Покликання на статтю