Наливайко Анатолій Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Наливайко Анатолій Петрович

НАЛИВА́ЙКО Анатолій Петрович (15. 08. 1952, Житомир) – економіст. Д-р екон. н. (2002), проф. (2002). Засл. діяч н. і т. України (2006). Закін. Київ. ін-т нар. госп-ва (1973), де від 1974 (з перервою) й працював (нині екон. ун-т): 1991–2012 – декан ф-ту економіки та упр., 2012–15 – проректор з наук.-пед. роботи та міжнар. зв'язків, водночас 1992–93 – зав. каф. економіки та упр. вироб-вом, 1994–2015 – зав. каф. стратегії підпр-в. 1986–90 – проф. Ун-ту Антананаріву. Наук. дослідження: економіка підпр-ва, стратег. менеджмент, мікроекономіка. Засн. наук. школи зі стратегії підпр-ва.

Пр.: Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку. К., 2001; Економіка підприємства: Підруч. 2-е вид. К., 2001 (спів­авт.); Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів. К., 2013; Стратегічне управління знаннями підприємства. К., 2014 (спів­авт.); Стратегія підприємства: Навч. посіб. К., 2016; Аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємства // Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія: Мат. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Тернопіль, 30 черв. 2017). Т., 2017 (спів­авт.).

О. М. Гребешкова


Покликання на статтю