Намисловський Владислав — Енциклопедія Сучасної України

Намисловський Владислав

НАМИСЛО́ВСЬКИЙ Владислав (Namysłowski Włady­sław; 26. 02. 1889, м. Загож, нині Підкарп. воєводства, Польща – 27. 01. 1957, м. Торунь, Польща) – польський історик права, дипломат. Д-р права (1913), д-р габіліт. з історії права пд. слов'ян (1936). Закін. г-зію (1907) і Яґеллон. ун-т (1912) у Кракові. Відтоті працював у судових органах. 1919–22 – віце-консул Польщі у Белґраді; 1922–25 – ген. консул Польщі у Берліні; 1925–30 – консул Польщі у м. Гамбурґ (Німеччина); 1930–36 – радник і заст. нач. відділу пра­вової допомоги МЗС Польщі; 1936–­39 – консул Польщі у Будапешті. Водночас 1933–39 викладав історію права пд.-слов'ян. дер­жав і консулярне та мор. право у Львів. ун-ті. 1942–44 – суддя у м. Сремська Митровиця, 1944–45 – співроб. Комісії з вивчення злочинів окупантів у Воєводині (обидва – Югославія); 1945–46 – радник Дирекції держ. залізниці у Польщі; 1946–54 – один із організаторів і декан юрид.-екон. ф-ту та зав. каф. міжнар. права Торун. ун-ту; 1954–57 – викл. каф. міжнар. публіч. права Познан. ун-ту. Наук. дослідження: історія права, міжнар. і консул. право.

Пр.: Prawo bliższości u południowych Sło­wian. Warszawa, 1921; Ustrόj sądowy w śred­niowiecznej Serbii. Lwόw, 1922; Polskie pra­wo konsularne. Lwόw, 1926; Zarys systemy wspόłсzesnego prawa konsularnego. War­sza­wa, 1931; Zbiόr międzynarodowych norm prawno-konsularnych. Warszawa, 1931; Sys­tematyczny wykład prawa narodόw. Olsztyn, 1947; System prawa konsularnego. War­szawa, 1949.

Літ.: K. Libera. Namysłowski Władysław (1889–1957) // Państwo і Prawo. 1957. № 4, 5; A. Redzik. Wydział prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1936–1946. Lublin, 2006; ENCYCLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка: В 2 т. Т. 2. Л., 2014.

ДА: Держ. арх. Львів. обл. Ф. 26, оп. 5, спр. 1329.

А. Редзік, Ю. М. Мороз

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
А. Редзік, Ю. М. Мороз . Намисловський Владислав // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71818 (дата звернення: 25.10.2021)