Намітоков Кемаль Кадирович — Енциклопедія Сучасної України

Намітоков Кемаль Кадирович

НАМІТО́КОВ Кемаль Кадирович (10. 08. 1923, аул Понежукяй, нині Респ. Адигея, РФ – 02. 10. 2014, Харків) – фахівець у галузі електрофізики, електроапаратобудування, світлотехніки. Канд. фіз.-мат. (1962), д-р тех. (1970) н., проф. (1972). Засл. діяч н. і т. УРСР (1985). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Закін. Ростов. ун-т (РФ, 1951). Працював на Харків. електромех. з-ді (1951–59); в ін-ті «ВНДІелектроапарат» (Харків, 1960–79), де очолював послідовно фіз.-тех. лаб., відділ проблем. розробок і відділ. наук. дослідж. та випробувань низьковольт. апаратів; проф. Харків. ін-ту механізації с. госп-ва (1970–71) та політех. ін-ту (1972); проф. (1973–2014), зав. (1979–2002) каф. світлотехніки та джерел світла Харків. академії міського госп-ва. Засн. наук. шкіл з електр. апаратів і світлотехніки. Досліджував електроероз. явища та процеси у газових розрядах; комутац. апарати керування та захисту; газорозрядні джерела світла та пускорегулюв. апарати. Розробив низку оригін. методик розрахунків та експериментів, що визначають динам. характеристики електроероз. процесів та агрегат. склад речовини; ввів поняття коефіцієнта викиду, з урахуванням якого зроблено пояснення спостережуваних розбіжностей теорії та експерименту; запропонував критерій електротеплового вибуху зон концентрації струму в провідниках.

Пр.: Электроэрозионные явления. Мос­ква, 1978; Плавкие предохранители. Москва, 1979 (спів­авт.); Испытания низковольтных коммутационных аппаратов. Москва, 1982; Излучение газоразрядной плазмы. Алма-Ата, 1984 (спів­авт.); Аппараты для защиты полупро­водниковых устройств. Москва, 1988 (спів­авт.); Математическое моделирование процессов в газоразрядной плазме. Алма-Ата, 1988 (спів­авт.); Аппараты систем бесперебойного электроснаб­жения. К., 1989 (спів­авт.); Автоматические выключатели в энергосистемах: Учеб. пособ. Х., 2002 (спів­авт.); Конспект лекций по технической физике: Учеб. пособ. Т. 1–3. Х., 2015–18.

Літ.: Намітоков Кемаль Кадирович // Харків. академія міського госп-ва. Х., 2002; Намитоков Кемаль Кадырович: (к 80-летию со дня рожд.) // Електротехніка та електромеханіка. 2003. № 3; Намітоков Кемаль Кадирович // Історія укр. світлотехніки. Т., 2013.

В. Ф. Харченко

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
В. Ф. Харченко . Намітоков Кемаль Кадирович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71822 (дата звернення: 23.10.2021)