Нанівський Євстахій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Нанівський Євстахій Михайлович

НАНІ́ВСЬКИЙ Євстахій Михайлович (25. 11. 1943, м. Трускавець Дрогоб., нині Львів. обл.) – фахівець у галузі розроблення нафтових і газових родовищ. Д-р тех. н. (1988), проф. (1993). Держ. нагороди СРСР. Закін. Дрогоб. нафт. технікум (1961), Моск. ін-т нафтохім. і газ. пром-сті (1966). Працював у Туркмен. філії ВНДІ нафти (м. Небіт-Даг, нині Балканабат); 1967–2000 – у Тюмен. НДПІ природ. газів (РФ): від 1974 – ген. дир. Відтоді – у Мос­кві, де був віце-президентом з видобування нафти та газу компанії «Ітера», нач. упр. з підготовки проектно-кошторис. документації із закордон. проектів ТОВ «Lukoil Overseas» та гол. наук. кер. – радником ген. дир. ВАТ «Газпром Промгаз»; за сумісн. – проф. каф. розроблення та експлуатації газових і газоконденсат. родовищ Моск. ун-ту нафти та газу. Наук. діяльність спрямована на освоєння та експлуатацію родовищ природ. газу в Зх. Сибіру. Один із засн. зх.-сибір. наук. школи проектування ефектив. розроблення родовищ, що знаходяться в несприятливих природно-клімат. умовах, зокрема в зоні поширення багаторіч. мерзлоти.

Пр.: Управление процессами добычи газа. Москва, 1981; Разработка крупных газовых месторождений в неоднород­ных коллекторах. Москва, 1987; Регулирование разработки газовых месторождений Западной Сибири. Москва, 1991; Промыслово-геологическое обеспечение систем добычи газа. Москва, 1992; Проблемы и перспективы добычи низконапорного газа на месторождениях Западной Сибири // Приоритет. направления развития Уренгой. комплекса: Сб. науч. тр. Москва, 2013; Анализ продуктивности добывающих сеноманских скважин Ямбургского ГКМ на заключительной стадии его эксплуатации // Наука и техника в газовой пром-сти. 2017. № 1 (усі – спів­авт.).

Б. П. Савків


Покликання на статтю