Наній Віталій Вікторович — Енциклопедія Сучасної України

Наній Віталій Вікторович

НАНІ́Й Віталій Вікторович (30. 01. 1957, Харків – 04. 01. 2015, там само) – фахівець у галузі електричних машин та апаратів. Син В. Нанія. Д-р тех. н. (2014). Закін. Харків. політех. ін-т (1974), де від 1980 й працював (нині Нац. тех. ун-т «Харків. політех. ін-т»): 1990–94 – вчений секр., 1994–2015 – доц. каф. електр. машин, водночас 1994–2001 – декан електромашинобуд. ф-ту. Наук. діяльність: теорія і методи вивчення електр. машин, зокрема методи синтезу й експерим. методи дослідж. на фіз. та натур. об'єктах, перспективні методи проектування й створення унікал. конструкцій електромех. перетворювачів та їхніх елементів, підвищення ресурсу електр. машин; розроблення та дослідж. високомомент. електродвигунів із котним ротором.

Пр.: Определение квазиоднород­ных характеристик материала замкнутых образцов // ТЕ. 1998. Спецвип. 2, т. 1 (спів­авт.); Особенности теплового расчета двигателя с катящимся ротором // Вісн. Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т». 2009. № 41 (спів­авт.); Генетическая программа структурной эволюции электро­двигателей с катящимся ротором // Електротехніка та електроенергетика. 2012. № 2 (спів­авт.); Зависимость вращающего момента от реального угла нагрузки двигателя с катящимся ротором // Электрика. 2013. № 3 (спів­авт.); Угол нагрузки двигателей с катящимся ротором // Вісн. Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т». 2013. № 70.

Літ.: Юхимчук В. Памяти В. В. Нания // Полiтехнiк. 2016, 12 лют.

Ю. І. Зайцев


Покликання на статтю