Нановський Ярослав Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Нановський Ярослав Йосипович

НАНО́ВСЬКИЙ Ярослав Йосипович (01. 09. 1908, с. Печенія Перемишлян. пов., Австро-Угорщина, нині Золочів. р-ну Львів. обл. – 05. 10. 1992, Львів) – музейний діяч, мистецтвознавець. Чл. СХУ (1967). Студіював мистецтвознавство й укр. філологію на гуманітар. ф-ті Львів. ун-ту (1930–39). Викладав 1940–41 укр. мову та літ-ру в залізнич. школі м. Сарни на Рівненщині. Працював 1942–92 в Нац. музеї у Львові: зав. відділів образотвор. і скульптур. мист-ва (1952–53), мист-ва 18–20 ст. (1953–63), укр. мист-ва 19 – поч. 20 ст. (1971–78) та фондів (1978–82), ст. н. с. (1963–71), музей. служитель (1982–90), хранитель експонатів (1990–92). Водночас 1945–52 викладав історію мист-ва у Львів. худож. уч-щі ім. І. Труша та Львів. ін-ті декор.-приклад. мист-ва. Як асист. дир. музею І. Свєнціцького упорядкував колекцію укр. малярства 18 – поч. 20 ст. Здійснював музеол. опрацювання зібрань укр. малярства, графіки, скульптури, металу, декор. різьблення, боністики, нумізматики. Досліджував проблематику зх.-укр. мист-ва 19 – поч. 20 ст. Йому належать перші значні дослідж. спадщини й життєвого шляху видат. зх.-укр. художників: «Корнило Миколайович Устиянович» (1963), «Іван Труш» (1967), «Юліан Панькевич: Нарис про життя і творчість» (1986; усі – Київ). Автор-упорядник каталогів «Іван Труш: Нарис творчості з каталогом меморіальної виставки» (1956), «Іван Труш: Каталог творів» (1973; обидва – Львів), альбому «Антон Іванович Манастирський» (К., 1959). Автор передмов та упорядник альбом. вид., присвяч. музеєві та його зібранням: «Львівський державний музей українського мистецтва» (1963), «Львівський музей українського мистецтва» (1975; обидва – Київ); співупорядник путівників «Львівський державний музей українського мистецтва» (1955), «Львівський музей українського мистецтва» (1978; обидва – Львів). Писав гасла для УРЕ (1963; 1969; 1982), вид. «Український радянський енциклопедичний словник» (1967; 1987), «Історія українського мистецтва» (1970), «Митці України: Енциклопедичний довідник» (1992; усі – Київ), публікував статті у періодиці, присвяч. образотвор. мист-ву Галичини серед. 19 – 1-ї пол. 20 ст.

Літ.: Сидор О. Подвижник у царині старожитностей // Жовтень. 1986. Ч. 10; Ярослав Нановський (01. 09. 1908 – 05. 10. 1992): Некролог // ОМ. 1993. № 2; Сидор О. Півстоліття в Національному музеї // Мист. студії. 1993. № 2–3; Яро­слав Нановський (1908–1992): Бібліогр. покажч. Л., 1994; Жеплинська О. Основне місце праці – музей (Пам'яті Яро­слава Нановського) // Літопис Нац. музею у Львові ім. Андрея Шептицького. 2008. № 6.

А. А. Забитівська


Покликання на статтю