Нанорельєф — Енциклопедія Сучасної України

Нанорельєф

НАНОРЕЛЬЄ́Ф (від нано... і рельєф) – дрібні форми рельєфу з відносною висотою від 1–2 до кількох десятків сантиметрів, які найчастіше утворюються внаслідок дії суфозійних, карстових, термокарстових, мерзлотних, ерозійних, еолових, ґрунтоутворювальних, біогенних процесів, а також діяльності людини. Характер. ознаками Н. є велика просторова мінливість розмірів і форм, тісний зв'язок із властивостями субстрату, процесами ґрунтоутворення і вивітрювання (фіз., хім. та біотич.), розвитком і станом рослин. покриву, життєдіяльністю живих організмів (кротів, ховрахів, мурах) та рослин. угруповань (купин на болотах), розчин. та еродувал. діяльністю води, впливом вітру й льодовиків, зволоження та висихання на експонов. гірські породи. Н. ускладнює мікрорельєф та більші за розміром форми рельєфу. Для Н. характерна швидка перебудова морфології. Осн. екол. функції Н.: урізноманітнення умов формування та функціонування біоценозів; вплив на інтенсивність вивітрювання, денудації, акумулятив. процесів; на умови для господарювання населення.

І. П. Ковальчук


Покликання на статтю