Нетіс Іван Тимофійович — Енциклопедія Сучасної України

Нетіс Іван Тимофійович

НЕ́ТІС Іван Тимофійович (05. 11. 1938, с. Устинівка, нині смт Кіровогр. обл.) – вчений-агроном, селекціонер. Д-р с.-г. н. (1998). Засл. діяч н. і т. України (2009). Закін. Одес. с.-г. ін-т (1965). Відтоді працював зав. Апостолів. сортовипробувал. дільниці (Дніпроп. обл.); від 1972 – в Ін-ті зрошув. землеробства НААНУ (Херсон): 1976–2003 – зав. лаб. зерн. культур, 2003–11 – гол. н. с. Від 2011 – на пенсії. Розробив ресурсо­ощадні технології вирощування зерн. колосових культур на зрошув. землях, сорт. агротехніку озимої пшениці, застосування азотфіксувал. бактерій на пшениці, заходи одержання високоякіс. зерна пшениці, диференційов. догляд за посівами пшениці залежно від поч. весняної вегетації, матем. моделі низки продукцій. процесів, систему комп'ютер. забезпечення технології вирощування озимої пшениці.

Пр.: Ресурсозберігаюча і екологічно чиста технологія вирощування озимої пшениці. К., 1992 (спів­авт.); Зміна клімату в зоні зрошення // Зрошув. землеробство. К., 1994. Вип. 39; Характер осені й весни та посіви озимої пшениці. Хн., 2004; Озима пшениця в зоні Cтепу. Хн., 2004; Посухи та їх вплив на посіви озимої пшениці. Хн., 2008; Водний режим ґрунту на посівах озимої пшениці та його регулювання. Хн., 2009; Пшениця озима на півдні України. Хн., 2011.

І. Д. Чернишов


Покликання на статтю