Нетішинський міський краєзнавчий музей — Енциклопедія Сучасної України

Нетішинський міський краєзнавчий музей

НЕТІ́ШИНСЬКИЙ МІСЬКИ́Й КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Засн. 2000 у м. Нетішин Хмельн. обл. на базі краєзн. центру-музею (функціонував від 1994) та мист. галереї «Арт-ПЛАСТ» (1997). Наприкінці 2000 надано приміщення на проспекті Незалежності, № 29/2. У вересні 2001 відбулося відкриття експозиції. Першим дир. стала Г. Фурманчук. Нині Н. м. к. м. підпорядк. упр. культури викон. ком-ту Нетішин. міської ради. Осн. напрями діяльності: н.-д.; наук. комплектування та збереження фондів; наук.-експозиц.; наук.-освіт. і популяризац.; наук.-метод., консультативний. 2019 налічувалося понад 25 тис. предметів осн. фонду та понад 11 тис. предметів наук.-допоміж. фонду. Музей комплектує фонди за такими групами: геологія, палеонтологія, археологія, документально-книжкова, фалеристика, філателія, філокартія, нумізматика, боністика, метал, кераміка, дерево, скло, тканина, художнє фото й образо­творче мист-во. Зберігаються ет­ногр. колекції регіон. походження (одяг, побут. речі, знаряддя праці); гербарії та опудала тварин. Функціонують зали: «Будова Землі та геологічні процеси», «Історична геологія та палеонтологія», «Систематична мінералогія», «Природоохорона», «Рослинний світ регіону», «Тваринний світ регіону», «Археологія та давня історія», «Історія села Нетішина», «Історія міста Нетішина та Хмельницької АЕС», «Історія села Дорогоща», «Загальна характеристика Нетішина та зони спостереження Хмельницької АЕС», «Історія Нетішинського міського краєзнавчого музею», «Історія грошової справи», «Ткацтво», «Ремесла», «Шлях хліба». Є наук. б-ка. Музей, зокрема й у спів­праці з укр. та зарубіж. наук., освіт. орг-ціями, проводить роботу, спрямов. на вивчення історії, культури та природи Нетішина, навколиш. регіону. Н. м. к. м. брав участь в археол., геол., ботан., етногр. експедиціях, розвідках, конф. різного рівня, семінарах тощо. Особливо ефективними стали проведені спільно з Ін-том археології НАНУ у 2-й пол. 1990-х рр. розкопки курганів тшинец. культури доби бронзи та зольників епохи раннього заліза побл. Нетішина. Суттєвим внеском у дослідж. регіон. флори стали експедиції у співпраці з Ботан. музеєм ім. Д. Доброчаєвої Нац. наук.-природн. музею НАНУ. Тимчас. виставки експонуються у виставково-лекцій. залі, а також у холі музею. У мист. галереї «Арт-ПЛАСТ» проведено понад 150 виставок, десятки твор. зустрічей. Тут організовано виставки мист. творів М. Бабака, О. Гуменчука, Б. Губаля, В. Карвасарного, Г. Косміаді, М. Кравчук, Людмили та Миколи Мазурів, Р. Малинкіної, Галини та Світлани Махонюків, О. Пажимського, М. Приймаченко, Олени й Ігоря Скорупських, О. Соленцова та ін.; виставки Києво-Печер. патериків («Вертоград Печерський»), церк. тканин («Земне небо»), петриків. розпису, виробів із соломи («Сонячний оберіг»); виставки з проектів «Художники та майстри Хмельниччини», «Світ захоплень працівників ХАЕС», «Осанна жінці», виставки робіт учнів Нетішин. міської худож. школи «Всіма барвами веселки» та робіт учасників і переможців регі-он. конкурсу дит. творчості «Атомна енергетика і ми». Музей влаштовує презентації, зустрічі з відомими людьми, проводить заходи, присвячені пам'ят. датам і подіям. Наук. здобутки співроб. музею відображено у числен. наук. і наук.-популяр. працях. Вони реалізують видавн. проект «Почесні громадяни та відомі особистості м. Нетішина». 2002–17 надруковано 6 випусків «Вісника Нетішинського краєзнавчого музею». Департамент кадр. політики аграр. освіти та науки Мін-ва аграр. політики України використав матеріали музей. експозицій під час підготовки навч. фільму «Природні кам'яні матеріали»; у спів­праці з ТРК «Поділля-центр» знято д/ф «Нетішинський міський краєзнавчий музей» (обидва – 2004); спільно з телесту­дією «Лотел» (Нетішин) створ. телепроект «Музейні мандри» (2014). Від 2002 дир. – О. Кононюк.

Літ.: Руцький М. І музей, і науковий заклад // Нетішин. вісн. 2001, 6 жовт.; Вихованець Т. Нетішинський міський краєзнавчий музей: сьогодні і завтра // Там само. 2004, 14 трав.; Рудковська Л. Нетішинський краєзнавчий – гордість міста і Хмельницької області // Енергобудівник. 2005, 21 трав.; Шустерук О. Установа, що стала візитною карткою міста // Перспектива. 2005, 21 трав.; Тунцева З. Освітній простір сучасного музею (з досвіду міського краєзнавчого музею м. Нетішина) // Історія музейництва, пам'яткоохорон. справи, крає­знавства і туризму в Острозі та на Волині: Наук. зб. Острог, 2009. Вип. 2; Кононюк О. Музей як культурно-просвітницький центр у реаліях малих міст // Музей. менеджмент і маркетинг. Використання інформ. технологій в музеї: Мат. регіон. наук.-практ. конф. Шепетівка, 2011; Вихованець Т., Балій Г. Міський краєзнавчий музей міста Нетішина Славутського району // Архівні установи України. Т. 2. Наук. установи, музеї, б-ки. К., 2012; Кононюк О. Двадцять років мистецькій галереї «Арт-ПЛАСТ» // Перспектива. 2017, 30 верес.

Т. В. Вихованець, О. В. Кононюк

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю