Нетлюх Андрій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Нетлюх Андрій Михайлович

НЕ́ТЛЮХ Андрій Михайлович (02. 11. 1973, Львів) – лікар-нейрохірург, інтервенційний радіолог. Син М. Нетлюха. Д-р мед. н. (2017). Закін. Львів. мед. ун-т (1996). Працював лікарем. Від 2006 – у Львів. мед. ун-ті: від 2018 – проф. каф. невропатології та ней­ро­хі­рургії ф-ту післядиплом. освіти. Наукові дослідження: хірургія травм, пухлин, судин., дегенератив. та інфекц.-запал. захворювань головного мозку, хребта і спин. мозку; проблеми профілактики та лікування інсульту, ускладнення ней­роортопед. втручань. Розробив методи прогнозу результатів лікування тяжкої черепно-мозк. травми, моніторингу церебрал. перфузії та перебігу ендоваскуляр. нейрорентґенохірург. втручань при внутр.-череп. артеріал. аневризмах.

Пр.: Нейрохірургія: Підруч. Л., 2009 (спів­авт.); Лікування судинних захворювань головного мозку з геморагічними внутрішньочерепними виявами в умовах інсультного центру лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова // Укр. неврол. журн. 2011. № 3 (спів­авт.); Стентування внутрішньочерепних симптомних стенозів: теоретичні засади і перший практичний досвід // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія. 2013. № 4 (спів­авт.); Invasive intracranial arterial pressure monitoring during endovascular cerebral aneurysms embolization for cerebral per­fusion evaluation // Acta Neurochirurgica. Supplementum. 2015. Vol. 120 (спів­авт.); Patologiczne zmiany w mikrostrukturze kory czucioworuchowej białych szczurów z eksperymentalnym krwotokiem pod­pa­jęczynówkowym oraz czynnikach doświad­czalnych // Wiadomości Lekarskie. 2016. Т. 69, № 2; Сучасні клінічні рекомендації щодо ендоваскулярного лікування пацієнтів з гострим ішемічним інсультом та практичні аспекти їх застосування // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія. 2018. № 2 (спів­авт.).

Є. Х. Заремба

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
Є. Х. Заремба . Нетлюх Андрій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71857 (дата звернення: 26.10.2021)