Нетушил Іван В’ячеславович — Енциклопедія Сучасної України

Нетушил Іван В’ячеславович

НЕ́ТУШИЛ Іван В'ячеславович (02(14). 05. 1850, м. Простейов, Моравія, нині Чехія – 21. 02. 1928, Харків) – мовознавець, історик. Д-р класич. філології (1886), проф. (1887), чл.-кор. С.-Пе­тербур. АН (1910). Навч. 2 р. на богослов. ф-ті у м. Оломоуц (Чехія), класич. відділ. філос. ф-ту Карлового ун-ту в Празі, в С.-Пе­тербур. ун-ті (1874–75). У 1875 склав іспит на звання учителя давніх мов, відтоді – викл. класич. мов у г-зіях Харкова. 1883 здобув ступінь магістра рим. словесності. Від 1884 – доц. каф. рим. словесності; від 1886 (після захисту дис. «Этюды и материалы для науч­ного синтаксиса латинского язы­ка. О падежах») – чл. Ради попечителів Харків. навч. округу; від 1887 – екстраординар., від 1888 – ординар. проф., від 1886 – секр. істор.-філол. ф-ту, від 1906 – проректор, 1911–18 (за ін. даними – 1912–18) – ректор Харків. ун-ту. Голова Ради вищих жін. курсів (1907). Наукові дослідження: початк. історія Стародав. Риму та проблеми генезису лат. мови.

Пр.: Генетическое изложение фонетики и морфологии латинского языка, с кратким обозрением осского и умбрийского языков. Х., 1878; Об аористах в латинском языке: историко-морфологические этюды из области латинского, отчасти греческого и санскритского глагола. Х., 1881; Латинский синтаксис. Х., 1888; Очерк римских госу­дарственных древностей. Х., 1894–1907; Римская историография (по Герье): Введение к «Очерку римской истории». Х., 1907; А. Н. Деревицкий // Истор.-филол. ф-т. Х., 1908. Ч. 2; Арифметические загадки в судебном процессе Кориолана (у Дионисия Галикарнасского) // Гермес. 1908. Т. 3, № 14; Обзор римской истории. Х., 1916; Краткое обозрение разработки римской истории: Прил. к обзору рим. истории // Зап. Харьков. ун-та. 1916. Кн. 2–3.

Літ.: Денисов Я. А. И. В. Нетушил и его ученые труды // Мирный труд. 1905. № 5; Бузескул В. П., Жебелев С. А. И. В. Нетушил. Некролог // Изв. АН. Отдел гуманит. наук. 1928. № 4; Астахова Е. В. Нетушил Иван Вячеславович (1850–1928): Разнообразность интересов и дарований // Служение отечеству и долгу. Х., 2004.

А. М. Нелюба


Покликання на статтю