Нетюхайло Анатолій Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Нетюхайло Анатолій Петрович

НЕТЮХА́ЙЛО Анатолій Петрович (26. 05. 1935, м. Ростов-на-Дону, РФ – 18. 03. 2009, Харків) – фахівець у галузі турбінобудування. Д-р тех. н. (1988), проф. (1992). Закін. Харків. політех. ін-т (1958). Працював 1965–94 у Харків. відділ. ВНДІ водопостачання, каналізації та інж. гідрогеології: 1976–92 – зав. лаб. матем. моделювання, від 1992 – дир.; від 1994 – у Харків. тех. ун-ті буд-ва та арх-ри: 1994–2008 – проф. каф. водопостачання, каналізації і гідравліки. Наукові дослідження: проблеми замкнення рівнянь осереднього руху рідини та газу; матем. моделювання турбулент. стратифіцій. течій у водосховищах і водотоках систем вод. госп-ва.

Пр.: Модель напряжений Рейнольдса и ее применение к турбулентным тече­ниям с поперечным сдвигом // ИФЖ. 1981. Т. 10, № 3; К вопросу замыкания уравнений турбулентных течений с по­перечным сдвигом // Гидромеханика. 1983. № 47; Применение модели замы­кания второго порядка для расчета взвесенесущих течений в открытых каналах // Наук. вісн. буд-ва. Х., 1999. Вип. 6 (спів­авт.); Совместная работа насосных агрегатов с регулируемым электро­при­водом и напорных магистральных водоводов большой протяженности в системе водоснабжения крупных городов // Вест. Харьков. политех. ун-та. 2000. Вып. 118 (спів­авт.); Перенос импульса и тепла в стратифицированных течениях // Наук. вісн. буд-ва. Х., 2001. Вип. 14 (спів­авт.); Пропускная способность от­­кры­тых широких каналов, заросших гибкой водной растительностью // Интегрирован. технологии и энергосбере­жение. 2004. Вып. 2 (спів­авт.); Построение численного расчета слоя смешения // Наук. вісн. буд-ва. Х., 2008. Вип. 45 (спів­авт.).

С. М. Епоян

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
С. М. Епоян . Нетюхайло Анатолій Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71875 (дата звернення: 25.10.2021)