Нетяженко Василь Захарович — Енциклопедія Сучасної України

Нетяженко Василь Захарович

НЕТЯ́ЖЕНКО Василь Захарович (08. 04. 1943, смт Кагановичі Київ. обл., згодом Поліське, нині зняте з обліку) – лікар-терапевт, кардіолог. Д-р мед. н. (1989), проф. (1990), чл.-кор. НАМНУ (2002). Засл. діяч н. і т. України (2001). Навч. у Київ. мед. ін-ті (1959–61), закін. Ужгород. ун-т (1965). Працював лікарем; 1969–78 – ст. н. с. Київ. НДІ туберкульозу і груд. хірургії; від 1979 – у Нац. мед. ун-ті (Київ): від 1988 – зав. каф. пропедевтики внутр. медицини № 1, водночас 1989–2014 – декан мед. ф-ту № 2. Гол. терапевт МОЗ України (2011–17). Президент Асоц. лікарів-інтерністів (від 1995). Наукові дослідження: зміни в системі гемо­стазу, гендерні особливості у хворих із різними формами ішеміч. хвороби серця, гемостазіол. контроль над патогенет. лікуванням артеріал. і веноз. тромбозів, особливості застосування антикоагулянт. терапії при супут. коморбід. станах.

Пр.: Догляд за хворими. Загальний і спеціальний з основами медсестринської техніки: Підруч. К., 2013; Condition of plasma hemostasis in hypertensive pa­tients with concomitant ischemic heart disease and microalbuminuria // European Heart J. 2015. Vol. 36, issue supplement 1; The functional activity of platelets in pa­tients with hypertension in conjunction with non-alcoholic fatty liver disease // Там само. 2017. Vol. 38, issue supplement 1; Гіперкоагулолабільність у хворих із фібриляцією передсердь і супутнім ожирінням: шлях до геморагій чи тромбоемболій // Запоріз. мед. журн. 2017. Т. 19, № 5; State of haemostasis different age groups of patients with coronary artery disease // Atherosclerosis. 2018. Vol. 275; The impact of microalbuminuria at risk of complications in patients with hyper­tension // European Heart J. 2018. Vol. 39, issue supplement 1; Вплив резистентності до антитромбоцитарної терапії на прогноз розвитку тромботичних ускладнень у хворих із ішемічною хворобою серця // Вісн. мор. медицини. 2018. № 1; Antithrombotic therapy after acute coro­nary syndrome or PCI in atrial fibrillation // The New England J. of Medicine. 2019. Vol. 380, № 16 (усі – спів­авт.).

Літ.: Члену-кореспонденту АМН України В. З. Нетяженку – 60 років // Журн. АМНУ. 2003. Т. 9, № 2.

О. С. Горова


Покликання на статтю