Неуймін Гелій Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Неуймін Гелій Григорович

НЕУ́ЙМІН Гелій Григорович (22. 03. 1910, С.-Пе­тербург – 23. 08. 1982, порт Ла-Ґуайра, Венесуела, похов. у Севастополі) – фізик, фахівець у галузі гідрооптики. Син Г. Неуйміна. Д-р фіз.-мат. н. (1970). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Закін. Ленінгр. ун-т (нині С.-Пе­тербург, 1932). Від 1931 працював у Держ. оптич. ін-ті в Ленінграді; водночас викладав у Ленінгр. ун-ті та Військ.-мор. академії; від 1957 – у Мор. гідрофіз. ін-ті АН УРСР (Севастополь): нач. відділу гідрооптики, заст. дир. з наук. роботи. Наукові дослідження: створення автомат. зондувал. приладів для збору масової інформації про оптичні властивості вод Світ. океану. Помер під час експедиції на н.-д. судні «Академік Вернадсь­кий».

Пр.: Новые методы и аппаратура для исследования оптических характеристик вод океана и некоторые результаты их применения // Сб. докл. по 11-му Междунар. Океаногр. конгрессу. К., 1966; Некоторые теоретические и эксперимен­тальные работы по оптике моря в Советском Союзе // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1969. Т. 4, № 12 (спів­авт.); Исследования неоднородностей распределения оптических характеристик вод морей и океанов // Мор. гидрофиз. исследования. 1969. № 2–3; Некоторые результаты измерения индекса цвета вод различных районов Мирового океана // Оптич. методы изучения океанов и внутр. водоемов. Новосибирск, 1979; Пространственно-временная изменчивость структуры поля показателя ослабления поверхности прибрежных вод Черного моря. Св., 1982 (спів­авт.).

О. М. Суворов, В. М. Палій


Покликання на статтю