Неупокоєва Ірина Григорівна — Енциклопедія Сучасної України

Неупокоєва Ірина Григорівна

НЕУПОКО́ЄВА Ірина Григорівна (26. 04. 1917, м. Лебедин Харків. губ., нині Сум. обл. – 23. 07. 1977, Москва) – літературознавець. Дочка Г. Гринь­ка. Д-р філол. н. (1956). Закін. Моск. ін-т філософії, літ-ри та історії (1939). Учителювала; від 1945 викладала у Вільнюс. ун-ті; від 1957 працювала в Ін-ті світ. літ-ри (Москва). Під кер-вом Н. розпочато підготовку багатотом. вид. «История всемирной лите­ратуры», методол. принципи якої викладено в її монографії «История всемирной литературы. Проблемы системного и сравнительного анализа» (Москва, 1976). У своїх дослідж. спиралася й на досвід укр. літ-ри, явища якої розглядала в контексті світ. літ. процесу. У працях про романтизм у європ. літ-рах розглядала, зокрема, творчість Т. Шевченка.

Пр.: Революционный романтизм Шелли. 1959; Проблемы взаимодействия современных литератур. 1963; Революционно-романтическая поэма первой половины XIX века. Опыт типологии жанра. 1971; Общие черты европейского романтизма и своеобразие его националь­ных путей // Европ. романтизм. 1973 (усі – Москва).

Літ.: Дымшиц А. Исследование типологии жанра // ВЛ. 1972. № 1; Гнатюк М. П. Українська поема першої половини XIX століття. К., 1975; Хализев В. Е. Проблемы решенные, поставленные и вновь возникающие // Вест. Моск. ун-та. Сер. Филология. 1977. № 4.

І. Д. Бажинов

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
І. Д. Бажинов . Неупокоєва Ірина Григорівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71885 (дата звернення: 23.10.2021)