Неурядові організації — Енциклопедія Сучасної України

Неурядові організації

НЕУРЯДО́ВІ ОРГАНІЗА́ЦІЇ – добровільні об'єднання громадян за інтересами, що не мають на меті боротьбу за державну владу та отримання прибутку. Н. о. не належать до держ. (уряд.) і бізнес. (прибутк.) секторів, через що їх називають третім сектором сусп-ва. Оскільки їхню діяльність забезпечують громадяни на громад. засадах, Н. о. називають громадськими організаціями, або орг-ціями грома­дян­ського суспільства. В Україні діяльність Н. о. регламентована Законом «Про громадські об'єд­нання» (2013), згідно з яким гро­мад. орг-цією є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соц., екон., твор., вікових, нац.-культур., спорт. та ін. спіл. інтересів. Н. о. розрізняють за напрямами діяльності, до кола їхньої уваги входять: боротьба за роззброєння; допомога біженцям; дослідн. проекти з проблем сім'ї та молоді, соц. питань, прав людини тощо. Серед ін. видів діяльності – правовий захист інтересів громадян, тренінги та консультування; зв'я­зок між держ. органами влади, громадськістю та незалеж. експертами; моніторинг діяльності влас. уряду або ін. ін-тів влади та інформування громадськості про отримані результати. Осн. джерела фінансування Н. о. – нац. бізнес, зарубіжні фонди.

С. О. Кисельов


Покликання на статтю