Нефеліновий сієніт — Енциклопедія Сучасної України

Нефеліновий сієніт

НЕФЕЛІ́НОВИЙ СІЄНІ́Т – магматична повнокристалічна помірно-лужна гірська порода. Містить 65–70 % калієвих польових шпатів (ортоклаз або мікроклін), бл. 20 % фельдшпатоїдів (нефелін) та 10–15 % кольор. мінералів (переважно лужні піро­ксени, амфіболи, біотит, лепідомелан). Формування Н. с. пов'я­зане з процесами глибин. кристалізації магми, збідненої кремневою кислотою; ймовірно та­кож впливали й лужні метасоматичні явища у контакт. зонах інтрузив. масивів, зокрема під дією фельдшпатизувал. гідротермал. розчинів. За хім. складом фельд­шпатоїди близькі до польових шпатів, але відрізняються від них значно меншим вмістом кремнезему SiO2. Н. с. світлозабарвлений (яскравість бл. 85,5 %), має зеленуватий, жовтуватий або червонуватий відтінки. Вивітрена поверхня іноді буває блакитною. Твердість 6; густина 2,6. Нестійкість мінералог. складу обумовлює наявність кількох десятків різновидів (фойяїти, луяврити, міаскіти, рисчорити та ін.). Найпоширенішою формою залягання є великі розшаровані масиви (Краснояр. край, Урал, РФ; Пд.-Афр. Респ., Канада, Ґренландія, Бразилія); трапляються як інтрузивні тіла у вигляді лаколітів (у гірському масиві Хібіни на Кольс. п-ові, РФ). В Україні виявлено у Приазов'ї (Октябр., Покрово-Киріїв., Черніг. масиви), Придні­пров'ї (Малотерсян. масив), на Поділлі (Проскурів., Антонів. масиви). Н. с. застосовують у керам., скляному, шкіряному, текстил., деревооброб. вироб-вах, алюм. пром-сті. Їх додають до добрив, що розкислюють ґрунт.

Літ.: Білецький В. С., Шпильовий К. Л. Технологія вилучення рідкісних металів з відходів збагачення нефелінових сієнітів // Нові технології та обладнання по переробці пром. та побут. відходів і їх мед.-екол. забезпечення: Пр. наук.-тех. конф. (смт Східниця, 17–20 лютого 2003). К., 2003; Донской А. Н., Кулиш Е. А., Донской Н. А. Нефелиновые породы Украины – комплексные алюминий-гли­ноземные и редкометальные руды. К., 2004; Металлические и неметаллические полезные ископаемые Украины. Т. 1. Металлические полезные ископае­мые. К., 2005; Кривдік С. Г., Дубина О. В., Амашукелі Ю. А., Вишневський О. А. Нефеліновий сієніт-порфір Приазов'я – новий тип порід Українського щита // МЖ. 2015. Т. 37, № 4.

М. О. Донський

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
М. О. Донський . Нефеліновий сієніт // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71892 (дата звернення: 25.10.2021)