Нефрологів і фахівців з трансплантації нирки Українська асоціація — Енциклопедія Сучасної України

Нефрологів і фахівців з трансплантації нирки Українська асоціація

НЕФРО́ЛОГІВ І ФАХІВЦІ́В З ТРАНСПЛАНТА́ЦІЇ НИ́РКИ Українська асоціація Засн. 1982 з ініціативи Л. Пирога (перший голова, 1996–2005 – президент, від 2009 – почес. президент) як Наук.-мед. т-во нефрологів України, від 1996 – Укр. асоц. нефрологів, від 2017 – сучасна назва. Чл. Асоц. є фахівці в галузі нефрології і трансплантації нирки та громадяни, які сприяють розвитку нефрології. Нині нараховує бл. 350 чл. Серед відомих діячів – І. Багдасарова (2009–17– президент), І. Дудар, О. Дядик (2005–09 – президент), М. Колесник (від 2017 – президент), В. Майданник, Т. Никула, Ж. Семидоцька, Н. Степанова. Осн. завдання: сприяти стандартизації мед.-технол. допомоги хворим нефрол. профілю та розробленню пріоритет. напрямів розвитку мед. обслуговування насел. України, ранній діагностиці та ефектив. лікуванню нефрол. захворювань, підвищенню профес. рівня мед. працівників та сан. культури насел. із питань нефрології; підтримувати підвищення профес. рівня лікарів-нефрологів; створити нац. критерії оцінки якості діаліз. нирк. заміс. терапії та ефективності роботи центрів нефрології і діалізу усіх рівнів й ім­плементувати їх. 2003 чл. Асоц. започатков. функціонування регіон. і нац. реєстрів хворих на хронічну хворобу нирок ІІІ–V ступ. з гострим пошкодженням нирок і пацієнтів із транс­плантов. ниркою. Нац. реєстр, що 2006 включено до реєстру Європ. нирк. асоц., формується щорічно і дозволяє системно аналізувати кількісні та якісні показники спеціалізов. мед. допомоги хворим нефрол. профілю, виконувати рейтинг. оцінку якості надання спеціалізов. мед. допомоги нефрол. хворим у областях України, оприлюднювати її на сторінках «Українського журналу нефрології та діалізу». На 2-му з'їзді нефрологів України (Харків, 2005) прийнято розроблену чл. Асоц. класифікацію хвороб сечової системи для нефрол. практики, на 3-му (Луганськ, 2009) – зміни до клін. класифікації і морфол. класифікацію хвороб нирок; на 5-му (Вінниця, 2017) – оновлену клін. класифікацію хвороб сечової системи та внесено зміни до морфол. класифікації хвороб нирок, що дозволило уніфікувати термінол. поняття та підходи до лікування. 2016 створ. і впроваджено адаптов. клін. настанови, засновані на доказах, та уніфіков. клін. протоколи «Лікування хворих на хронічну хворобу нирок VГД стадії» та «Лікування хворих на хронічну хворобу нирок VПД стадії». Щороку Асоц. організовує та проводить 2–3 нац. наук. заходи, на яких обговорюють проблеми орг-ції спеціалізов. нефрол. допомоги хворим та останні досягнення у галузі нефрології.

М. Б. Величко


Покликання на статтю