Кривський Іван Юрійович — Енциклопедія Сучасної України

Кривський Іван Юрійович

КРИ́ВСЬКИЙ Іван Юрійович (30. 01. 1932, м. Хуст, нині Закарп. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1989), проф. (2009). Закін. Ужгород. ун-т (1956), де й працював відтоді. 1965–69 – в Ін-ті проблем мате­ріалознавства АН УРСР (Київ); 1969–70 – зав. теор. відділу про­блем. лаб. фізики електрон. зіткнень Ужгород. ун-ту; 1970–79 – ст. н. с. Ужгород. відділу теорії адронів Ін-ту теор. фізики АН УРСР; від 1980 – в Ін-ті електрон. фізики НАНУ (Ужгород): зав. від­­ділу теорії елементар. вза­­ємо­дій, від 2005 – ст. н. с. Наук. дослідж. присвяч. питанням теорії елементар. частинок, атом. фізики, інтерпретації квант. теорії, узагальн. груп. аналізу багатокомпонент. полів.

Пр.: Основы квантовой электродина­мики в терминах напряженностей. К., 1992 (спів­авт.); Clifford algebra in clas­sical electrodynamical hydrogen atom mo­del // Advances in Applied Clifford Algebra. 1997. Vol. 7, № 1 (спів­авт.); Bosonic sym­metries of the massless Dirac equation // Там само. 1998. Vol. 8, № 1 (спів­авт.); Об­щее решение уравнений Максвелла в однородных диэлектриках и скорость света // Доп. НАНУ. 1999. № 3; Не­ло­кальные представления групп Пуанка­ре и конформных преобразований для без­массовых полей произвольных спи­нов // Там само. 2001. № 2; Про розши­рену дійсну алгебру Кліфорда–Дірака та нові фізично важливі симетрії рівнян­ня Дірака з ненульовою масою // Там само. 2010. № 5 (спів­авт.).

Літ.: Симулик В. М. Іван Юрійович Кривський (до 80-річчя від дня народження) // УФЖ. 2013. Т. 58, № 3.

З. З. Торич

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
З. З. Торич . Кривський Іван Юрійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=719 (дата звернення: 24.10.2021)