Нехворощ — Енциклопедія Сучасної України

Нехворощ

НЕ́ХВОРОЩ – село Бердичівського (до липня 2020 – Андрушівського) району Житомирської області. Підпорядк. Андрушів. міській громаді. Знаходиться на р. Пустоха (побл. сусід. с. Гальчин впадає у Гуйву, бас. Дніпра), за 10 км від м. Андрушівка та 15 км від залізнич. ст. Чорнорудка. За переписом насел. 2001, проживали 1297 осіб; станом на 2018 – 1101 особа; переважно українці. У центрі села виявлено залишки городища 10–12 ст. (пам'ятка археології місц. значення). Тут був укріплений замок. Вперше згадується під назвою Фороща в акті 1590. Жит. брали участь у Визв. вій­ні під проводом Б. Хмельницького. На поч. 1790-х рр. у писем. джерелах фігурує як королів. м-ко, що мало Маґдебур. право, мешканці якого користувалися дозволом на ярмарк. торги та ін. пільги. Після 2-го поділу Польщі 1793 – у складі Рос. імперії. 1804–1923 – м-ко Житомир. пов.; 1804–1925 – Волин. губ. 1884 відкрито церк.-парафіял. школу. 1886 мешкали 1650, 1897 – 2687, 1906 – 2736 осіб. Під час воєн. дій 1918–20 влада неодноразово змінювалася. До 1923 Н. адміністративно належала до Андрушів. волості. Відтоді – село. 1923–25 – у складі Житомир., 1925–30 – Бердичів. округ; 1932–37 – Київ., від 1937 – Житомир. обл.; 1923–62, 1965–2020 – Андрушів., 1962–65 та від 2020 – Бердичів. р-нів. Мешканці потерпали від голодомору 1932–33 (кількість встановлених жертв – 390 осіб), зазнали сталін. репресій. Від липня 1941 до грудня 1943 – під нім. окупацією. На фрон­тах 2-ї світ. вій­ни воювали 335 воїнів-земляків, з них 147 загинули (встановлено пам'ятник). Є 2 брат. могили воїнів-визволителів. У Н. – заг.-осв. школа, дитсадок; клуб, б-ка; амбулаторія заг. практики сімей. медицини. На тер. Андрушів. лісництва – ліс. заказник місц. значення Нехворощ (33 га). Пам'ятка арх-ри місц. значення – церква Казанської ікони Божої Матері (2-а пол. 19 ст.). Серед видат. уродженців – літературознавець В. Башманівсь­кий; графік, засл. художник УРСР М. Андрійчук, скульптор М. Міщук; учасник 2-ї світ. вій­ни, Герой Рад. Союзу Й. Козлов.

Літ.: Гречило А. Б. Герби королівських містечок Романова та Нехворощі, надані «Дипломами» 1791–92 рр. // Мат. Всеукр. наук.-краєзн. конф. «Житомирщина крізь призму століть». Ж., 1997; Заєць Т. Історія села Нехворощ // Краю мій, земле моя: Зб. наук. пр. Ж., 2006. Вип. 2; Махорін Г. Л. Андрушівщина: історія і сьогодення. Ж., 2011; Гирин В. К. Нехворощ: погляд у минуле. [Б. м.], 2018.

Т. А. Кобилінська

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю