Нехорошев Степан Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Нехорошев Степан Степанович

НЕХОРО́ШЕВ Степан Степанович (15. 08. 1897, Черкаси – 17. 04. 1988, там само, похов. у с. Коврай, нині Золотоніс. р-ну Черкас. обл.) – фольк­лорист, краєзнавець. Походив із роду колиш. кріпаків графа О. Бобринського. Учасник 1-ї та 2-ї світ. воєн. З дитинства записував нар. перекази, легенди та при­слів'я. Закін. церк.-парафіял. школу й вище початк. уч-ще, згодом навч. у Київ. учител. семінарії. Прадід, дід і бабуся Н. зустрічалися із Т. Шевченком 1859 під час відвідування поетом Полтавщини та Київщини, а 1861 були присутні на його перепохованні в Каневі (нині Черкас. обл.). Під кер-вом колиш. вчительки В. Бубликівської вивчав творчу спадщину Т. Шевченка, записував на Київщині, Полтавщині й Чернігівщині розповіді людей, які його знали. Від 1920 учителював у селах Безбородьки (нині Золотоніс. р-ну), 1927–31 – Коврай, від 1943 – в Черкасах, 1950–57 – у Кіровогр. обл. Передав до архів. установ Києва, Львова, Полтави, Москви, Ленінграда (нині С.-Пе­тербург) бл. 80 тис. од. записів фольклору, зокрема про Т. Шевченка, І. Котляревського, Г. Сковороду, Б. Хмельницького, У. Кармалюка, М. Некрасова. Публікував статті у ж. «Звезда», «Архіви України», г. «Литература и жизнь». Архів Н. зберігається у Пушкін. Домі в С.-Пе­тербурзі, ЦДІА України у Києві та ін. установах.

Пр.: Фольклорні записи про І. П. Котляревського // Наук. зап. Полтав. літ.-мемор. музею І. П. Котляревського. 1959. Вип. 2; Вивчаємо Шевченка // Зб. наук. пр. студентів філол. ф-ту Київ. ун-ту. 1964; З народних уст // Арх. України. 1967. № 2.

Літ.: Перекази про Кобзаря // ЛГ. 1960, 18 берез.; Пономаренко М. Ф. Фольклорист С. С. Нехорошев // Златокрай. 1971, 9 квіт.; Жук П. Скарбниця Нехорошева // Рад. Україна. 1974, 6 верес.; Стадниченко В. Я. Коврайський зошит // Рідний край: Альм. П., 2001. № 2; Ротач П. Нехорошев Степан Степанович // Ротач П. Полтав. Шевченкіана: У 2 кн. Кн. 2. П., 2009; Різник А. Степан Нехорошев – дослідник життя і творчості Григорія Сковороди // Переяслав. Сковородин. студії. 2011. Вип. 1.

ДА: Архів. наук. фонд рукописів та фонозаписів ІМФЕ НАНУ. Ф. 8–4, од. зб. 315–327; ф. 14–4. од. зб. 13.

П. П. Ротач, О. П. Ротач


Покликання на статтю