Нехорошева Марина Олександрівна — Енциклопедія Сучасної України

Нехорошева Марина Олександрівна

НЕХОРО́ШЕВА Марина Олександрівна (30. 07. 1939, м. Кізел, нині Перм. краю, РФ) – лікар-гігієніст. Д-р мед. н. (1993). Закін. Донец. мед. ін-т (1962). Від 1967 працювала у Донец. наук. центрі гігієни праці та профілактики травматизму (нині НДІ мед.-екол. проблем Донбасу та вугіл. пром-сті); 1994–2001 – у Донбас. академії буд-ва та арх-ри (м. Макіївка Донец. обл.): проф. каф. фіз. виховання. Наукові дослідження: особливості формування та роль провід. систем організму в розвитку «шумової» патології органа слуху в гірників вугіл. шахт Донбасу, розроблення системи лікув.-оздоров. заходів із профілактики профес. патології.

Пр.: Сравнительная оценка некото­рых современных комплексов терапии вибрационно-шумовой болезни // Гигиена труда и профес. заболевания. 1974. № 12 (спів­авт.); Функциональное состояние горнорабочих глубоких угольных шахт по результатам массового обследования // Там само. 1990. № 1 (спів­авт.); Состояние вестибулярного анализатора и психофизиологические показатели у горняков и ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС // Там само. 1992. № 9/10 (спів­авт.); Заболевания, связан­ные с действием шума: Пособ. по профзаболеваниям горнорабочих угольных шахт. К., 1992 (спів­авт.); Совершенствование методов повышения физической подготовленности студентов специаль­ных медицинских групп в учебном процессе // Сб. тр. 2-й Междунар. науч.-метод. конф. Сф., 1998.

В. М. Валуцина

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
В. М. Валуцина . Нехорошева Марина Олександрівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71917 (дата звернення: 25.10.2021)