Нечаєв Сергій Валентинович — Енциклопедія Сучасної України

Нечаєв Сергій Валентинович

НЕЧА́ЄВ Сергій Валентинович (03. 03. 1932, м. Маріуполь, нині Донец. обл. – 04. 08. 2018, Київ) – геолог, геохімік, мінералог. Д-р геол.-мінерал. н. (1981), проф. (2006). Держ. премія України в галузі н. і т. (1998), премія ім. В. Вернадського АН УРСР (1991). Закін. Київ. ун-т (1955). Працював у геол.-розв. експедиціях на Уралі, Забайкаллі, Тянь-Шані; 1962–66 – геолог-консультант рад.-нім. т-ва «Вісмут»; 1976–78 – мін-ва мінерал. і водних ресурсів Сомалі; 1978–80 – однойм. мін-ва НДР; 1966–76, 1981–2000 – в Ін-ті геохімії, мінералогії та рудоутворення НАНУ: 1981–94 – зав., 1994–2000 – гол. н. с. відділу мінералогії і геохімії кольор. і рідкіс. металів, водночас 1982–85 – заст. дир. з наук. роботи; 2001–09 – пров. н. с. Укр. геол.-розв. ін-ту (обидва – Київ). Наук. дослідж. в галузі рудоутворення та прогнозування руд благород., радіоактив. і рідкіс. металів. Брав участь у відкритті родовища комплекс. літієвих руд з тантало-ніобітами та Майського родовища золота, а також відкрив новий мінерал – потрій. халькогенід золота, телуру та талію, названий на його честь. Обґрунтував найбільший платино-металево-золоторудний Південноафрикансько-Північноєвроп. пояс Землі. Один з укладачів «Карти золотоносності України масштабу 1:1 500 000», «Комплексної металогенічної карти України масштабу 1:500 000» (обидві – 2002), «Прогнозно-металогенічної карти рідкіснометалевого зруденіння Українського щита масштабу 1:500 000» (2005).

Пр.: Минерализация Волновахской зоны разломов. К., 1970; Геолого-геохимическая природа орудненения в осадочном чехле западной части Восточно-Европейской платформы. К., 1978; Минерализация олова, вольфрама и молибдена в Украинском щите. К., 1986 (спів­авт.); Скарны Украины. К., 1989 (спів­авт.); Металлические и неметаллические полезные ископаемые Украины. К., 2005 (спів­авт.); Факторы ураноносности донных отложений украинской части Черного моря // Геология и полез. иско­паемые Мирового океана. 2012. № 2; Особенности металлогении области сты­ковки континентального и океанического сегментов земной коры северных частей Африканского Рога и Индийского океана // Там само. 2017. № 13.

Літ.: Вітаємо з ювілеєм Сергія Валентиновича Нечаєва // Зб. наук. пр. Укр. геол.-розв. ін-ту. 2017. № 1–2; Шнюков Е. Ф., Гинтов О. Б., Коболев В. П. Памяти нашего друга – Сергея Валентиновича Нечаева // Геология и полез. ископаемые Мирового океана. 2018. № 3.

Д. Є. Макаренко, Н. Г. Люта


Покликання на статтю