Нечай Павло Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Нечай Павло Іванович

НЕЧА́Й Павло Іванович (19. 02. 1859, Москва – 04. 11. 1925, Київ) – лікар-психіатр. Закін. Колегію П. Ґалаґана (1877) та мед. ф-т Ун-ту св. Володимира (1882) у Києві. Від 1888 працював ординатором, від 1890 – ст. лікарем Києво-Кирилів. губерн. земської лікарні. 1891 захистив дис. «Ма­териалы для патологии дыха­тель­ной иннервации» і здобув ступ. д-ра медицини. Від 1892 – приват-доц. каф. психіатрії та нерв. хвороб Ун-ту св. Володимира; 1920–24 – проф. каф. психіатрії Київ. мед. ін-ту. Наукові дослідження: проблеми заг. психіатрії, алкоголізму, гострих психозів; орг-ція психіатр. допомоги; історія психіатрії.

Пр.: Материалы для патологии дыха­тельной иннервации. С.-Пе­тербург, 1890; Галлюцинации и практическое их значение в душевной жизни человека // Университет. изв. 1893. № 10; Алкоголизм и его отношение к душевным болезням и некоторые меры по борьбе с ним // Вопр. нервно-психич. медицины. К., 1902. Т. 1; Краткий очерк Кирилловских богоугодных заведений в г. Киеве. К., 1904; Краткий обзор деятельности Лечебницы для алкоголиков Киевского попечительства о народной трезвости в трехлетие с июня 1900 года по июнь 1903 года. К., 1904; К вопросу об организации призрения душевно-больных Киевской губернии. К., 1905.

Літ.: Макаренко І. М., Полякова І. М. Біографічний довідник завідувачів кафедри та професорів НМУ ім. О. О. Бо­гомольця (1841–2001). К., 2001.

ДА: Держ. арх. Києва. Ф. 16, оп. 465, спр. 4802.

О. К. Напрєєнко

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
О. К. Напрєєнко . Нечай Павло Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71942 (дата звернення: 25.10.2021)