Нечас Яромір — Енциклопедія Сучасної України

Нечас Яромір

НЕ́ЧАС Яромір (Nečas Jaromír; 17. 11. 1888, м. Нове Место-на-Мораві, край Моравія, Австро-Угорщина, нині Чехія – 31. 01. 1945, с. Мертир Мавр, Велика Британія) – чеський політичний діяч. Здобув інж. освіту в м. Брно (нині Чехія, 1912), працював держ. службовцем на Буковині. Після приєднан­ня Закарп. України до складу Чехо-Словаччини у 1919 – інж. Держ. буд. упр. в Ужгороді. Во­дночас вивчав нац. і соц. проблематику насел. Закарпаття. Співзасн. Руської с.-д. партії (Уж­город) і секр. Директорії Підкарпатської Русі. У квітні–червні 1920 за дорученням міністра закордон. справ Чехо-Словаччини Е. Бенеша побував у Харкові та Мос­кві. Після повернення – співроб. секретаріату президента Т.-Ґ. Масарика. 1924 обраний депутатом парламенту Чехо-Словаччини від Підкарп. Русі. Дотримувався українофіл. поглядів; захищав інте­реси закарп. русинів. 1935–38 – міністр праці Чехо-Словаччини; водночас – представник Чехо-Словаччини у Міжнар. бюро праці в Женеві. Виступав проти підписання Мюнхен. угоди 1938. У 1938–39 – один із очільників Нац. партії праці; від 1939 – голова Вищого цінового уряду. У січні 1940 нелегально виїхав до Франції, згодом – до Великої Британії. Його дружину та дочку, які залишилися в Празі, 1942 стратили нацисти в концтаборі. В екзил. уряді Чехо-Словаччини 1940–42 – міністр екон. відновлення. Відтоді через хворобу не брав актив. участі у політ. житті. Згідно із заповітом Н., після 2-ї світ. вій­ни його прах розвіяно над тер. Моравії.

Пр.: Ukrajinská otázka. Brno, 1918; Pro­sím za jeden slovanský národ. Brno, 1919; Uherská Rus a česká žurnalistika. Užho­rod, 1919; Ukrajina v přerodu Ruska. Výcho­doevropská tragédie. Ukrajina, její vývoj a životní sily. Praha, 1919; Upřímné slovo o stycích česko-ukrajinských. Kyjev; Praha 1919; Skutečná pravda o sovětském Rus­ku. Praha, 1920; Od komunizmu ké kapita­lizmu v Rusku. Praha, 1921; Politická situá­cie na Podkarpatskí Rusi. Praha, 1921; 1997; K připojení Podkarpatské Rusi k Československé republice // Naše doba. 1929; Podkarpatské desetiletí // Lidové noviny. 1929. Č. 233.

Літ.: J. Mikulka. Příběh téměř zapo­me­nutého politika Jaromíra Nečase. Nové Město na Moravě, 2000; J. Cholínský. Mníchovská zrada neb pražský krach? Nečasová misie a rozpad Československa v roce 1938 // Střední Európa. 2009. № 22; M. Švec. Jaromír Nečas a jeho role v čes­koslovensko-ukrajinských vztazích. Praha, 2014; Його ж. Sociálni demokrat Jaromír Nečas a Podkarpatská Rus // Poginae historiae. 2015. R. 23.

М. І. Мушинка


Покликання на статтю