Нечваль Іван Тимофійович — Енциклопедія Сучасної України

Нечваль Іван Тимофійович

НЕ́ЧВАЛЬ Iван Тимофiйович (14. 01. 1919, м. Нiжин, нині Чернiг. обл. – 02. 02. 2008, Одеса) – ветеринарний лi­­кар. Д-р вет. н. (1987). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Держ. та бойові нагороди СРСР. Закін. Київ. вет. iн-т (1941). Працював дир. Iвано-Фр. (1956–59) та Полтав. (1959–68) обл. вет. лаб.; 1968–70 – ст. н. с. вiдділу епiзоотологiї, 1970–89 – дир. Одес. н.-д. вет. станцiї; від 1989 – н. с. лаб. епiзоотологiї Iн-ту клiн. бiохiмiї та санiтарiї тварин (Одеса). Розробив комплекс дiагност. та вет.-сан. заходiв з профiлактики й оздоровлення госп-в с.-г. тварин вiд туберкульозу. Запровадив у практику вет. медицини удосконаленi методи дiагностики туберкульозу великої рогатої худоби.

Пр.: Шляхи оздоровлення свинарсь­ких ферм вiд iнфекцiйного атрофічного ринiту. П., 1966; Эпизоотология и диагностика туберкулеза свиней и совершенствование мер борьбы с этим заболеванием // Состояние и перспективы науч. исследований по диагностике и профилактике туберкулеза и бруцеллеза и меры борьбы с этими заболеваниями с.-х. животных: Мат. Всесоюз. науч. конф. Омск, 1980 (спів­авт.); Эпизоо­тологические особенности туберкулеза животных в хозяйствах юга Украины // Эффектив. способы и средства диагностики и борьбы с туберкулезом с.-х. животных. О., 1984 (спів­авт.); Туберкулез животных и меры борьбы с ним. К., 1990 (спів­авт.).

Літ.: Чередниченко Л. П. Нечваль Іван Тимофійович // Вчені у галузі вет. медицини. Кн. 6. К., 2001.

Л. П. Чередниченко

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
Л. П. Чередниченко . Нечваль Іван Тимофійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71951 (дата звернення: 23.10.2021)