Нечипоренко Олександр Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Нечипоренко Олександр Миколайович

НЕЧИПОРЕ́НКО Олександр Миколайович (23. 07. 1957, с. Телепине, нині Черкас. р-ну Черкас. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (2019). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1983), Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування (Рівне, 2009). Від 1983 працював на підпр-вах АПК Черкас. та Київ. обл.; від 2009 – у Нац. ун-ті біоресурсів та природокористування України: від 2019 – проф. каф. орг-ції підприємництва та бірж. діяльності; водночас від 2013 – в Ін-ті аграр. економіки НААНУ (обидва – Київ): від 2019 – заст. дир. з наук. роботи – виконав. дир. Пн. Міжрегіон. наук. центру. Наукові дослідження: удосконалення системи упр. зрошув. землеробством.

Пр.: Формування кооперативних підприємств в аграрному секторі економіки. К., 2005; Роль екосистемного підходу в управлінні зрошуваним землеробством // Вісн. Одес. ун-ту. Сер. Економіка. 2017. Т. 22, вип. 8; Наукові засади управління продуктивністю поливної води // Економіка АПК. 2017. № 3; Методичні засади оцінювання результативності іригаційного землеробства // Там само. 2018. № 12; Трансформації системи управління у зрошуваному землеробстві. К., 2018.

М. Й. Малік


Покликання на статтю