Нечипорук Віктор Матвійович — Енциклопедія Сучасної України

Нечипорук Віктор Матвійович

НЕЧИПОРУ́К Віктор Матвійович (08. 11. 1919, с. Кульчини, нині Хмельн. р-ну Хмельн. обл. – 19. 06. 2012, Він­ниця) – лікар-хірург. Д-р мед. н. (1972), проф. (1974). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Бойові нагороди. Закін. Вінн. мед. ін-т (1941). Працював лікарем; 1958–70 – у Терноп. мед. ін-ті. 1970 – в. о. зав., від 1972 – зав. каф. хірургії педіатр. ф-ту, 1974–88 – зав. каф. факультет. хірургії, 1988–2003 – проф. каф. факультет. хірургії та хірургії педіатр. ф-ту Вінн. мед. ун-ту. Наукові дослідження: експерим.-клін. проблеми пластич. заміщення дефектів стравоходу; хірургія шлунка та дванадцятипалої кишки, жовч. шляхів та підшлунк. залози.

Пр.: Пластика мышечной оболочки и проникающих дефектов пищевода сво­бодным аутотрансплантатом кожи (экс­периментальное исследование) // ГХ. 1965. № 5; Свободная аутодермопластика при операциях на пищеводе // КХ. 1974. № 3 (спів­авт.); Причины рецидивов и их профилактика при косых пахо­вых грыжах // Там само. 1977. № 7; Не­отложная струмэктомия при осложненном зобе // Там само. 1987. № 12 (спів­авт.); Врожденные аномалии развития брюшины в хирургической патологии живота // Здравоохранение Белоруссии. 1991. № 10 (спів­авт.); Актуальні проблеми невідкладної абдомінальної хірургічної патології. В., 1998 (спів­авт.).

Літ.: Волошенюк І. Професор Нечипорук має унікальну хірургічну кунсткамеру… // Поділ. радниця. 2007, 23 трав.; Нечипорук Віктор Матвійович // Каф. факультет. хірургії: історія та сьогодення: (до 80-річчя каф.): Біобібліогр. покажч. В., 2013.

ДА: Арх. Вінн. мед. ун-ту. Спр. № 2931, т. 1, арк. 1–84.

О. А. Юрчишина


Покликання на статтю