Нечипорук Микола Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Нечипорук Микола Васильович

НЕЧИПОРУ́К Микола Васильович (10. 11. 1952, с. Малеве, нині Дубен. р-ну Рівнен. обл.) – фахівець у галузі радіоелектронного обладнання. Д-р тех. н. (2012), проф. (2011). Закін. Харків. авіац. ін-т (1979), де й працює (нині Нац. аерокосміч. ун-т «Харків. авіац. ін-т»): 1979–98 – дир. студмістечка, 1998–2004 – проректор з адм.-фінанс. діяльності, 2004–18 – проректор з наук.-пед. роботи, 2017 – в. о. ректора, від 2018 – ректор. Наукові дослідження: проблеми інтегров. технологій складання й утилізації літал. апаратів та ін. транспорт. засобів; технології виконання захис. покриттів виробів авіац. та автомоб. техніки; моделювання онтологій і онтолог. системи підтримки прийняття рішень з вибору імпульс. пристроїв. Розробив систему підтримки прийняття управлін. рішень у діяльності ВНЗів, на базі якої вперше серед вузів України впроваджено комп'ютерну систему підтримки прийняття рішень в ун-ті.

Пр.: Технология выполнения защит­ных покрытий изделий авиационной и автомобильной техники: Учеб. пособ. 2012; Разработка технологического процесса и инструмента импульсной клепки авиационных конструкций из углепластика. 2012; Утилизация летательных аппаратов. 2014; Формирование информации о технологических характеристиках объектов производства с использованием их аналитических методов описания в среде CAD/CAM систем // Открытые информ. и компьютер. интегриров. технологии: Сб. науч. тр. 2017. Вып. 77 (усі – Харків, спів­авт.).

Т. П. Цепляєва


Покликання на статтю