Нечитайло Ірина Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Нечитайло Ірина Миколаївна

НЕЧИТА́ЙЛО Ірина Миколаївна (26. 07. 1957, м. Артемівськ, нині Бахмут Донец. обл.) – мовознавець. Д-р філол. н. (2013), проф. (2015). Закін. Київ. ун-т (1979). Відтоді працювала в Укр. НДІ педагогіки (Київ); від 1982 – у Київ. лінгвіст. ун-ті: від 2013 – проф. каф. рос. мови і літ-ри. Наукові дослідження: слов'ян. істор. діалектологія, лінгвогеографія та етимологія, лінгвіст. русистика й україністика. Осн. праці присвячено діалектології, семант.-словотвірним типам праслов'ян. діалектизмів як індикаторів прамови слов'ян.

Пр.: Історія і типологія праслов'ян­ських девербативів. К., 2011; Прамовні ексклюзиви в українській регіональній лексикографії // Studia methodologica. 2014. Issue 39; Архаїчні діалектизми як індикатори прамови // Вісн. Київ. лінгвіст. ун-ту. Сер. Філологія. 2014. Т. 17, № 1; Індоєвропейський артикль і семантична реконструкція // Наук. вісн. каф. ЮНЕСКО Київ. лінгвіст. ун-ту. 2016. Вип. 32; Феномен праслов'янського діалектизму в порівняльно-історичній парадигмі // Система і структура сх.-слов'ян. мов: Зб. наук. пр. К., 2017. Вип. 12; Методичні засади вишівського курсу лексикографії в іноземній аудиторії // Наук.-метод. пробл. мовної підготовки іноз. громадян: Мат. 11-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24–25 квітня 2018. К., 2018.

А. В. Межжеріна


Покликання на статтю