Нєдєльський Володимир Філаретович — Енциклопедія Сучасної України

Нєдєльський Володимир Філаретович

НЄДЄ́ЛЬСЬКИЙ Володимир Філаретович (15. 07. 1861, Поділ. губ. – 20. 01. 1909, Київ) – лікар-патологоанатом. Д-р медицини (1900). Закін. 1-у Київ. г-зію (1880) та мед. ф-т Ун-ту св. Володимира у Києві (1886), де й працював: від 1887 – пом. прозектора, від 1893 – прозектор каф. патол. анатомії. Водночас 1894–99 – у лікарні для чорноробів. Чл. Т-ва київ. лікарів (1886). Досліджував пухлини різного походження. Під кер-вом Г. Мінха брав участь у вивченні етіології та розповсюдження прокази в Росії.

Пр.: Протокол патологоанатомического вскрытия и бальзамирования трупа профессора Евгения Ивановича Афанасьева // Тр. Об-ва киев. врачей с прилож. протоколов. Новая сер. 1897. Т. 111; К вопросу о внутренних грыжах // Отчет безоплатной больницы Цесаревича Николая для чернорабочих за 1-е десятилетие. К., 1905. Ч. 2; Случай extropiae vesicae // Университет. изв. 1905. № 3; Случай врожденного одновременного выпадения из-под лонной дужки выво­роченного мочевого пузыря и прямой кишки // Там само. 1908. № 6.

Літ.: Медицина в Україні: Біобібліогр. слов. Вип. 2. Друга пол. XIX – поч. XX ст. К., 2012.

С. М. Булах

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
С. М. Булах . Нєдєльський Володимир Філаретович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72027 (дата звернення: 24.10.2021)