Нємец Ігор Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Нємец Ігор Іванович

НЄ́МЕЦ Ігор Іванович (09. 06. 1927, Харків – 18. 07. 2018, м. Калуга, РФ) – керамолог. Д-р тех. н. (1974), проф. (1981). Закін. Харків. політех. ін-т (1952). Відтоді працював у ВНДІ вогнетривів (м. Свердловськ, нині Єкатеринбург, РФ): від 1953 – м. н. с. лаб. осн. вогнетривів; брав участь у здійсненні контролю за дотриманням технол. регламенту випуску дослід. партій вогнетривів на підпр-вах Донбасу і впровадженням їх для футерування мартенів. печей з-дів «Запоріжсталь» і «Азовсталь» (м. Маріуполь Донец. обл.). Від 1962 – cт. н. с. базової лаб. технології приклад. фіз. хімії силікатів каф. хім. технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей, від 1963 – наук. кер. проблем. лаб. буд. кераміки Харків. політех. ін-ту; 1971–75 – вчений секр. секції хімії Харків. наук. центру АН УРСР, заст. голови Укр. міжвідом. комісії з глин Відділ. наук про Землю АН УРСР. У Бєлгород. технол. ун-ті (РФ): від 1975 – проф. каф. заг. хім. технології силікатів, 1976–94 – зав. каф. технології кераміки і вогнетривів, від 1995 – проф. каф. хім. технології кераміки і вогнетривів, 1997–2004 – проф. каф. буд. матеріалознавства, виробів і конструкцій, 2005–14 – проф. каф. технології скла і кераміки, водночас 2003–05 – заст. дир. з науки Пн.-Кавказ. філії Ун-ту (м. Мінеральні Води Ставроп. краю, РФ); у смт Опішня Полтав. обл.: 2000–01 – учитель матеріалознавства Колегіуму мист-в; від 2001 – зав. відділу спец. методів дослідж. та технології кераміки Ін-ту керамології (відділ. Ін-ту народознавства НАНУ, Львів). Наукові дослідження: механохім. процеси на міжфаз. межах і формування кластерно-колоїд. систем для створення керам. матеріалів. Автор наук. публікацій та винаходів із проблематики тех. кераміки. Розробки Харків. політех. ін-ту 1960–70-х рр. за участі Н. сприяли підвищенню якості домен. і ковшових вогнетривів, освоєнню масового випуску високостійких хромомагнезитових і периклазошпінел. виробів для склепіння мартенів. печей та нової техніки, термостійких шамот. виробів і тех. кераміки на основі периклазу. Під його кер-вом створ. установки та нові методики дослідж. теплових і термомех. властивостей вогнетривів, структури та механізму руйнування вогнетривкої кераміки. Премія Укр. правління Всесоюз. хім. т-ва за дослідж. високоякіс. во­гнетривкої кераміки (1968, 1974). Чл. Укр. керам. т-ва (2000).

Пр.: Современные представления о термической стойкости огнеупорно-керамических материалов и пути ее по­вы­шения // Журн. Всесоюз. хим. об-ва им. Д. Менделеева. 1963. Т. 8, № 2 (спів­авт.); Критериальная оценка термического разрушения неоднородных огне­упорных материалов // Огнеупоры. 1973. № 10 (спів­авт.); Шлакоустойчивость виб­ролитых огнеупорных бетонов алюмокремнеземистого состава // Огне­упо­ры и тех. керамика. 1996. № 2 (спів­авт.); Термомеханические свойства диок­сид­циркониевых бетонов на механохимических фосфатсодержащих вяжущих // Там само. 1997. № 5 (спів­авт.); Матеріалознавчі аспекти в розвитку художніх промислів і викладанні технічних дисциплін // Укр. керамологія: Нац. наук. щоріч. Опішня, 2002. Кн. 2; Механохімічний синтез колоїдних силікатів – термінал малоенергоємних виробництв вогнетривів і будматеріалів // Укр. керамол. журн. 2002. № 3; Оценка термостойкости диоксидциркониевых материалов методом акустико-эмиссионного контроля // Огнеупоры и тех. керамика. 2009. № 3 (спів­авт.).

Літ.: Пошивайло О. Українська академічна керамологія ХХІ сторіччя. Теорія, історія, сучасний ужинок, майбутній поступ. Опішня, 2007. Кн. 1.

В. І. Троцька


Покликання на статтю