Нємець Костянтин Аркадійович — Енциклопедія Сучасної України

Нємець Костянтин Аркадійович

НЄ́МЕЦЬ Костянтин Аркадійович (16. 01. 1948, смт Городниця Новоград-Волин. р-ну Житомир. обл.) – географ. Чоловік Л. Нємець. Д-р геогр. н. (2006), проф. (1995). Закін. Харків. ун-т (1970). Відтоді – інж. ін-ту «Південдіпроцемент» (Харків). Від 1972 (з пере­рвою) – у Харків. ун-ті: 1983–86, 1995–2010 – декан геол.-геогр. ф-ту, водночас 1984–86, 1994–2011 – зав. каф. гідрогеології, від 2011 – проф. каф. соц.-екон. географії і регіонознавства. 1986–91 – нач. геол. служби, зав. н.-д. лаб., ст. н. с. у р-нах Крайньої Пн. (РФ); 1991–94 – гол. спеціаліст НВО «Укрекогеобуд» (Харків). Наукові дослідження: матем. моделювання геофільтрац. процесів; інформ. процеси в соціогеосистемах; упр. соціогеосистемами; проблеми освіти.

Пр.: Экология: этапы развития и ос­новные направления исследований. Х., 1998 (спів­авт.); Основи соціальної екології: Навч. посіб. Х., 1999 (спів­авт.); Просторова організація соціально-географічних процесів в Україні. К.; Х., 2003 (спів­авт.); Информационное взаимодействие природных и социальных систем. Х., 2005; Теорія і методологія географічної науки: методи просторового аналізу: Навч.-метод. посіб. Х., 2014 (спів­авт.); Особливості розселення населення у Харківській області (з позицій системного підходу) // Часопис соц.-екон. географії. 2015. Вип. 18 (спів­авт.); Інформаційна географія та ГІС: Навч.-метод. посіб. Х., 2018 (спів­авт.).

Ю. Ю. Полякова


Покликання на статтю