Нємкін Володимир Християнович — Енциклопедія Сучасної України

Нємкін Володимир Християнович

НЄ́МКІН Володимир Християнович (05(17). 05. 1857, Харків – 16(29). 09. 1908, там само) – архітектор. Закін. 3-ю Харків. чол. г-зію, С.-Пе­тербур. буд. уч-ще (1885, отримав звання цивіл. інж.). Відтоді працював у Харкові: пом. губерн. архітектора Б. Покровсь­кого; 1886–1906 – єпархіал. архітектор, проф. технол. ін-ту, водночас служив у відомстві Мін-ва нар. освіти. Використовував форми необароко, неорос. і неовізант. стильових напрямів. За його проектами у Харкові збудовано: комплекс жін. єпархіал. уч-ща (1881–97), зразк. школу (1885) та корпуси духов. семінарії (1890-і рр.), міщан. лікарню для божевільних (1890); особняки М. Монахова-Богомолова, І. Бухарова, М. Галанова (усі – 1885–92), О. По­горелка, М. Стефановича-Севастьяновича (обидва – 1888); церкви Миколи Чудотворця на пл. Миколаївська, Кирило-Мефодіївська на кладовищі (обидві – 1887–96, зруйновані у 1930-х рр.), Озерянська (1894–1901; вул. Полтавський Шлях, № 124), Озерянська у Свято-Покровському монастирі (1896), св. Костянтина та Олени (1907; вул. Велика Панасівська, № 199), Серафимівська (Казанської Божої Матері; 1908–12, добудована В. Покровським; вул. Курилівська, № 78); будинки консисторії (нині Центр. держ. наук.-тех. архів України), настоятеля з брамою, келії з готелем (1892–1903; вул. Університетська, № 4–­10). Проектував дерев'яні й муровані церкви, дзвіниці, собори, келії, школи для Харківщини, Сумщини та Київщини.

Пр.: Альбомъ иконостасовъ разныхъ стилей. 1903; Технические советы для церковностроительныхъ комитетовъ. 1903; Руководство комитетамъ, заве­дующимъ постройками церквей по строительной части и примененіе къ симъ случаямъ законовъ «Строительнаго устава». 1904 (усі – Харків).

Літ.: Лейбфрейд А. Немкин Владимир Христианович // Сирин. 1994. № 4; Бондаренко И. Неоклассицизм в храмовом творчестве епархиального архитектора В. Х. Немкина // Традиції та новації у вищій архіт.-худож. освіті. 1997. Вип. 2; Тимофієнко В. І. Зодчі України кінця XVIII – початку XX століть: Біогр. довід. К., 1999; Бондаренко І. Характерні риси творчості харківського єпархіального архітектора Володимира Нємкіна // Архіт. спадщина України. 2002. Вип. 5.

Ю. Ю. Полякова


Покликання на статтю