Ковальчук Мирон Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Ковальчук Мирон Степанович

КОВАЛЬЧУ́К Мирон Степанович (18. 08. 1964, Львів) – літолог. Д-р геол. н. (2003). Закін. Львів. ун-т (1989). Від 1993 працює в Ін-ті геол. наук НАНУ: 1996–99 – зав. лаб. літогенет. критеріїв пошуку твердих корис. копалин, від 1999 – пров. н. с.; за сумісн. від 2000 – проф. каф. геології і геоморфології Нац. авіац. ун-ту (обидва – Київ). Основні напрями наук. досліджень: геохімія, прикладна та осадово-літогенет. мінералогія, біомінералогія золота, геологія розсипів важких металів.

Пр.: Про нові та незвичайні за хімічним складом і морфологією виділення золота з розсипищ України // Мінералог. зб. Львів. ун-ту. 2002. № 52, вип. 2; Особливості морфології, хімічного та гранулометричного складу золота з осадових комплексів Українських Карпат і Донбасу // Аспекти геології метал. і неметал. корисних копалин. К., 2002. Т. 1; Історичні та геологічні передумови пошуку рудопроявів золота в осадових товщах // Геолог України. 2003. № 1; Геологія і геоморфологія: Конспект лекцій. К., 2004 (співавт.); Грунтознавство: Лаборатор. практикум. К., 2006 (співавт.).

С. Б. Шехунова


Покликання на статтю