Нижник Віктор Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Нижник Віктор Михайлович

НИ́ЖНИК Віктор Михайлович (21. 05. 1960, с. Чепоноси, нині Дністров. р-ну Чернів. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (2002), проф. (2003). Засл. діяч н. і т. України (2017). Закін. Хмельн. технол. ін-т побут. обслуговування (1987), де відтоді й працює (нині Хмельн. ун-т): від 2002 – проректор з фінанс.-екон. діяльності та зав. каф. міжнар. екон. відносин, від 2010 – проректор з наук.-пед. роботи. Наукові дослідження: економіка та орг-ція праці, нормування затрат і результатів праці в транзит. економіці, механізми регулювання ринку праці та соц.-труд. відносин, міжнар. екон. відносини в контексті інтеграції України до ЄС, економіка підпр-в.

Пр.: Затрати і результати праці в транзитивній економіці (проблеми теорії та практики). 2000; Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посіб. 2003; 2006; Механізми мотивації високопродуктивної праці персоналу підприємства. 2011 (спів­авт.); Інноваційне управління промисловими підприємст­вами в системі ефективного використання конкурентного потенціалу. 2014 (спів­авт.); Проблеми та механізми забезпечення ефективного функціонування су­б'єк­тів ринку праці за умов інтеграції України до ЄС. 2016 (спів­авт.); Соціально-трудовий потенціал: формування, забезпечення та розвиток у підвищенні економічної безпеки. 2018 (спів­авт.); усі – Хмельницький.

М. П. Войнаренко

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
М. П. Войнаренко . Нижник Віктор Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72084 (дата звернення: 25.10.2021)