Нижник Леонід Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Нижник Леонід Павлович

НИ́ЖНИК Леонід Павлович (15. 07. 1935, с. Майданівка, нині Бучан. р-ну Київ. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1977), проф. (1986). Держ. премії УРСР (1987) та України (1998) у галузі н. і т. Премія ім. Г. Остроградського НАНУ (2006). Закін. Київ. ун-т (1957). Від 1960 працює в Ін-ті математики НАНУ (Київ): 1989–99 – зав. лаб. обернених задач спектрал. аналізу, від 1999 – гол. н. с. Наукові дослідження: обернені задачі розсіяння для гіперболіч. рівнянь, теорії солітонів, спектрал. теорії диференц. рівнянь, неліній. задач матем. фізики та крайових задач тех. електродинаміки.

Пр.: Обратная нестационарная задача рассеяния. К., 1973; Электро­дина­ми­ческие расчеты в электротехнике. К., 1977 (спів­авт.); Обратные задачи рассеяния для гиперболических уравнений. К., 1991; Schrödinger operators with nonlocal point interactions // J. Math. Anal. Appl. 2007. Vol. 332 (спів­авт.); Hochstadt inverse eigen­value problem for Jacobi matrices // Там само. 2017. Vol. 455 (спів­авт.); On the in­verse eigenvalue problems for a Jacobi ma­trix with mixed given data // Methods of Funct. Anal. Topology. 2018. Vol. 24.

Лiт.: Леонід Павлович Нижник (До 60-­річчя від дня народж.) // УМЖ. 1995. Т. 45, № 10; Леонiд Павлович Нижник (До 80-­річчя вiд дня народж.) // Зб. пр. Iн-ту ма­тематики НАНУ. 2015. Т. 12, № 2.

М. Л. Горбачук, О. В. Антонюк


Покликання на статтю