Нижник Ніна Романівна — Енциклопедія Сучасної України

Нижник Ніна Романівна

НИ́ЖНИК Ніна Романівна (27. 09. 1951, Київ – 26. 02. 2017, там само) – правознавець. Д-р юрид. н. (1992), проф. (1996), чл.-кор. НАПрНУ (2002). Орден княгині Ольги 3-го ступ. (2015). Закін. Київ. ун-т (1977). Відтоді працювала юрисконсультом; 1987–92 – у Київ. ін-ті політології та соц. упр.; 1992–95 – в Ін-ті держави і права НАНУ; 1995–2006 – зав. каф. держ. упр. і менеджменту, водночас 2001–06 – перший проректор Нац. академії держ. упр. при Президентові України; 2006–15 – зав. відділу моніторингу ефективності законодавства Ін-ту законодавства ВР України (усі – Київ); від 2015 – проф. каф. теорії права та держави Ун-ту держ. фіскал. служби України (м. Ірпінь Київ. обл.). Осн. напрям наук. дослідж. – теор. проблеми держ. буд-ва, конституц. права та держ. управління.

Пр.: Государственно-управленческие отношения в демократическом обще­с­т­ве. К., 1995; Державне управління в Україні: централізація і децентралізація. К., 1997; Системний підхід в організації державного управління: Навч. посіб. К., 1998 (спів­авт.); Регіональна виконавча влада України: історія і сучасність. К., 2007 (спів­авт.); Участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону в Україні: історія та сучасність. К., 2012 (спів­авт.); Правова доктрина України. Т. 2. Х., 2013 (спів­авт.).

Ю. І. Калюх


Покликання на статтю