Нижник Софія Борисівна — Енциклопедія Сучасної України

Нижник Софія Борисівна

НИ́ЖНИК Софія Борисівна (29. 09. 1932, Київ) – фахівець у галузі фізики твердого тіла. Д-р тех. н. (1988). Закін. Київ. ун-т (1955). Відтоді працювала в Ін-ті механіки НАНУ (Київ): 2003–15 – пров. н. с. відділу механіки руйнування матеріалів. Наукові дослідження: розвиток структурно-мех. моделей деформац. зміцнення та руйнування конструкц. сталей і сплавів з урахуванням їх багатофазності, метастабільності, виду напруженого стану, структури й розміру кінц. зони тріщини; структурні методи обґрунтування термомех. умов спрямов. зміни міцності, пластичності та тріщиностійкості матеріалу щодо процесів формоутворення і зміцнення елементів конструкцій.

Пр.: Структура и деформационное упрочнение металлов при сложном напряженном состоянии // ПП. 1990. № 12; Исследование закономерностей изменения пластической зоны у края тре­щи­ны и характеристик трещиностойкости металлических материалов в зависимо­сти от их структуры // ПМ. 1995. Т. 31, № 10 (спів­авт.); Исследование структурных условий повышения характеристик проч­ности, пластичности и трещиностойко­сти мартенситностареющих сталей // ПП. 2000. № 2 (спів­авт.); О прогнозировании характеристик деформационного упроч­нения стареющих сплавов при сложном нагружении // ПМ. 2007. Т. 43, № 6 (спів­авт.); О взаимодействии фаз в тита­но­вых сплавах на деформационную ани­зо­тропию характеристик прочности и сопротивляемости разрушению // ПП. 2014. № 6.

Літ.: Институт механики (1919–1989). К., 1989.

А. О. Камінський


Покликання на статтю