Нижньобузько-Дніпровська низовинна сухостепова фізико-географічна область — Енциклопедія Сучасної України

Нижньобузько-Дніпровська низовинна сухостепова фізико-географічна область

НИЖНЬОБУ́ЗЬКО-ДНІПРО́ВСЬКА НИЗОВИ́ННА СУХОСТЕПОВА́ ФІ́ЗИКО-ГЕОГРАФІ́ЧНА О́БЛАСТЬ За новим природн. районуванням України, Н.-Д. н. с. ф.-г. о., що входить до складу Причорномор.-Приазов. пд.-степ. краю, розташ. на Причорноморській низовині, займає вузьку (15–20 км) смугу від Дністровського лиману до пониззя р. Інгулець. Охоплює центр. частини Одес., Херсон. та пд. частину Микол. обл. У геоструктур. відношенні пов'язана з Причорноморською западиною. Особливостями природ. умов цієї області є наявність плакорів з невеликою кількістю подів, її примор. положення, що пом'якшує сухість клімат. умов, а також високий рівень госп. та рекреац. освоєності. Переважають такі ландшафтні місцевості: середньодренов. лесові рівнини, представлені урочищами межиріч з малогумус. чорноземами південними в комплексі з темно-каштановими солонцюватими ґрунтами, сформованими під типчак.-полин. степами, розорані, слабодренов. рівнини із западинами і подами; надзаплавні річк. тераси, поширені фрагментарно в долинах р. Південний Буг та Інгулець; заплавні місцевості, де переважають урочища лучних степів з алювіал. лучними солонцюватими, засоленими та осолоділими ґрунтами з лучно-степ., частково галофіт. рослинністю. Зазначені місцевості використовують як орні, пасовищні угіддя та сіножаті. Фонові ландшафтні місцевості доповнюють місцевості ерозійно-денудац. схилів уздовж річк. долин; прибережно-галечник. піщані та черепашк. пляжі та коси з розрідженою ксеро- та галофіт. рослинністю, а також озера-лимани, відокремлені від моря пересипами. Пляжі й озера-лимани – об'єкти рекреац. використання. Серед несприятл. процесів – наявність берегових комплексів із зсувами, обвалами порід та ін.

Літ.: Природа Украинской ССР. Ланд­шафты и физико-географическое районирование. 1985; Маринич О. М., Шищенко П. Г. Фізична географія України: Підруч. 2005 (обидві – Київ).

Г. І. Денисик


Покликання на статтю