Ковальчук Наталія Дмитрівна — Енциклопедія Сучасної України

Ковальчук Наталія Дмитрівна

КОВАЛЬЧУ́К Наталія Дмитрівна (10. 08. 1954, Вінниця) – філософ. Д-р філос. н. (2007). Закін. Урал. ун-т (м. Свердловськ, нині Єкатеринбург, РФ, 1977). Працювала 1977–82 викл. каф. філософії Вінн. політех. ін-ту; 1986–97 – доц. каф. соц.-політ. дисциплін Харків. худож.-пром. ін-ту; у Києві: 2000–02 – н. с. Нац. Києво-Печер. істор.-культур. заповідника; від 2003 – ст. н. с. лаб. моніторингу сусп. процесів Ін-ту соц. та політ. психології АПНУ; 2003–09 – проф. каф. соц.-політ. наук, глобалістики та соц. комунікацій Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини «Україна»; від 2010 – проф. каф. теор. та приклад. культурології Нац. академії керів. кадрів культури і мист-в. Наук. дослідження: філос. антропологія, історія філософії, історія укр. філософії та культури, етика, естетика, релігієзнавство.

Пр.: Аналогові процеси формування демократії в історії США та України // Нова політика. 1998. № 6; Символічний лад українського бароко // Наук. зап. Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія»: Теорія та історія культури. 2001. Т. 19; Символічний лад української культури. К., 2002; Українська культура в контексті глобалізації // Актуал. проблеми історії, теорії та практики худож. культури: Зб. наук. пр. 2010. Вип. 24; Культура як форма розкриття внутрішнього світу людини // Вісн. Нац. академії керів. кадрів культури і мист-в. К., 2010. № 3.

В. Г. Чернець


Покликання на статтю