Нижньодністровський національний природний парк — Енциклопедія Сучасної України

Нижньодністровський національний природний парк

НИЖНЬОДНІСТРО́ВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ПРИРО́ДНИЙ ПАРК Створ. 2008 з метою збереження, відтворення і рац. використання типових та унікал. природ. комплексів пониззя Дністра. Підпорядк. Мін-ву екології та природ. ресурсів України. Знаходи­ться у Білгород-Дністров. й Одес. р-нах Одес. обл. Пл. 21 311,1 га, зокрема у постій. користуванні – 3700 га земель. Тер. парку обмежена на Пн. правим берегом р. Турунчук, на Зх. та Сх. – берегами Дністра та Дністровсь­кого лиману, на Пд. – акваторією цього лиману. Тер. парку простягається на 30 км із Пн. Зх. на Пд. Сх. та бл. 14 км із Зх. на Сх. У межі парку частково входять водно-болотні угіддя міжнар. значення «Північна частина Дністровського лиману» та «Межиріччя Дністра і Турунчука». Особливості тер. визначають характер місц. флори та фауни. У парку – бл. 2000 видів тварин. та рослин. світу. Зареєст­ровано 706 видів вищих рослин, серед яких переважає водна та навколоводна рослинність. Очеретяні зарості займають бл. 90 % тер. У заплав. лісах домінують верби та тополі. Зростає 31 рідкіс. вид рослин, зокрема до Червоної книги України занесені горіх та сальвінія плавні, пустельниця голов­часта, осоки Лахеналя та житня, плавун щитолистий, рогіз малий, руслиця угорська, ситняг болотний, голонасінник одеський; до Червоного Європ. списку – пустельниця головчаста, кушир донський, щавель український, кропива київська. Тварин. світ представлений 1028-ма видами тварин різних таксоном. груп, зокрема 38-ма видами ссавців (окрім ряду рукокрилих), 10 з яких занесені до Червоної книги України (зокрема кіт лісовий, видра річкова, норка європейська, горно­стай, ховрах крапчастий). До Червоної книги України занесені 7 видів риб, зокрема карась золотий, перкарина, білуга, осетер російський. Тер. парку має велику цінність як місце гніздування, зимівлі та міграції птахів. Орнітофауна налічує 254 види птахів, з яких 58 занесені до Червоної книги України (зокрема коровайка, баклан малий, косар, чапля жовта); до Європ. червоного списку занесені пелікан кучерявий, баклан малий, казарка червоновола, орлан-білохвіст. На тер. парку гніздяться баклан великий, лиска, квак, пірникоза велика, крячок білощокий, крижень, чепури велика і мала. Сезонні скупчення птахів (понад 20 тис.) спостерігаються на о-вах, заболоч. ділянках та мілководдях.

Літ.: Природа Одесской области. Ре­сурсы, их рациональное использование и охрана. К.; О.,1979.

М. А. Степанок

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
М. А. Степанок . Нижньодністровський національний природний парк // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72113 (дата звернення: 23.10.2021)