Низовина — Енциклопедія Сучасної України

Низовина

НИЗОВИНА́ – форма макрорельєфу Землі, що має низьке розташування (абсолютні висоти до 200 м чи нижчі від рівня моря) відносно рівнинної території, що її оточує, чи біля підніжжя гір. Типова взаємодія внутр. і зовн. чинників рельєфоутворення у межах Н. полягає у регіон. прояві процесів акумуляції осадових відкладів, мор. і континентал., з переважно горизонтал. їх заляганням, зокрема потуж. антропоген. відкладів різного походження, на тлі неотектон. знижень низовин. тер., та у певних локал. проявах різних природ. процесів, зокрема й у минулому. Співвідношення Н. із тектон. структурами буває пряме (Закарп. Н., осьова частина Придніпров. Н., Присивас. Н.), непряме (Причорномор. Н.), обернене (основа Пд.-поліс. Н. в межах Житомир. обл. – УЩ, Приазов. Н. – Приазов. блок УЩ) і складне (Тарханкут. п-ів має низовинні познач­ки поверхні й Каркініт. прогин у тектон. основі, але його рельєф і ландшафти належать височин. підкласу). В Україні Н. різняться за походженням, формами рель­єфу денної поверхні та віком усталення ландшафтів (див. Низовинні ландшафти). Для подніпров. частини Причорномор. Н. характерні пологий регіон. похил на Пд. і наявність знач. слаборозчленованих площ, позбавлених зовн. поверхн. стоку – басейнів замкнутих просадк. западин, подів із солонцями і глейосолодями, крутими схилами, зі своєю мережею балок – т. зв. роздолів. Регіон. орогр. поняттю «Н.» (відповідає групі, підкласу рівнин. ландшафт. місцевостей з характерними для природ. зони атмосфер. і ґрунт. зволоженням, тепловими ресурсами, ґрунт., рослин., тварин. ком­плексами і поєднаннями мікроорганізмів) близьке за змістом ландшафтознавче локал.-топічне поняття «низина» (відповідає окремим ландшафт. урочищам) – ча­стина земної поверхні незнач. розмірів із намитими олуговілими ґрунтами, знижена відносно до­вколиш. оточення з виразними еродов. схилами.

В. М. Пащенко

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
В. М. Пащенко . Низовина // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72137 (дата звернення: 23.10.2021)