Никитюк Юрій Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Никитюк Юрій Андрійович

НИКИТЮ́К Юрій Андрійович (26. 04. 1963, с. Дубрівка, нині Новоград-Волин. р-ну Житомир. обл.) – фахівець у галузі економіки рослинництва та природокористування. Брат О. Никитюка. Д-р екон. н. (2018). Закін. Житомир. с.-г. ін-т за спеціальністю «вчений-агроном» (1985), Київ. ун-т за спеціальністю «правознав­ство» (1999), Житомир. агроекол. ун-т за спеціальністю «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (2016). У 1988–2013 перебував на військ. службі в органах Держ. безпеки України; водночас 2009–13 – проректор з соц.-екон. питань Нац. академії СБУ; 2014–18 – ст. н. с., заст. дир. з н.-д. мережі та вироб. діяльності Ін-ту агро­екології та природокористування НААНУ (усі – Київ); від 2018 – проф. каф. екол. безпеки та економіки природокористування Житомир. агроекол. ун-ту. Наукові дослідження: механізми та технології сталого використання, збереження й збагачення біоресурсів, покращення їхньої якості і безпечності, збереження біорізноманіття; екол.-екон. критерії та індикатори рац. природокористування і сталого розвитку аграр. сектора; екол.-екон. ефективність функціонування ринку лікар. рослин. сировини в Україні.

Пр.: Еколого-економічні основи збалансованого розвитку агросфери Київ­ської області. К., 2015 (спів­авт.); The de­velopment capacity and dynamics of the medicinal herbs market in Ukraine // Emi­rates J. of Food and Agriculture. 2016. № 28; Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні. К., 2016 (спів­авт.); Ме­ханізми збалансованого формування ринку лікарської рослинної сировини в Україні. К., 2017; Екологічна оцінка атмосферного повітря у зоні тваринницьких підприємств: Посіб. Ж., 2018 (спів­авт.).

М. В. Ігнатюк


Покликання на статтю