Никифорович Євген Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Никифорович Євген Іванович

НИКИФОРО́ВИЧ Євген Іванович (22. 04. 1955, м. Дауґавпілс, Латвія) – фахівець у галузі механіки. Д-р фіз.-мат. н. (1991), проф. (2002), чл.-кор. НАНУ (2009). Засл. діяч н. і т. України (2015). Держ. премія України в галузі н. і т. (2017). Закін. Моск. ун-т (1977) й аспірантуру при ньому (1980). Відтоді працює в Ін-ті гідромеханіки НАНУ (Київ): 1983–89 – вчений секр., від 1991 – зав. відділу моделювання гідротерм. процесів. Наук. діяльність: побудова моделей суціл. середовищ із ускладненими фіз.-хім. властивостями, зокрема розробив моделі багатокомпонент. стратифіков. середовищ, вивчив їхні асим­птот. властивості, динаміку завихорності й стратифіков. межові шари за наявності масових сил; динаміка стратифіков. течій; примежові шари з масовими силами; сприйняття й упр. примежовими шарами; методи розрахунку енергомасообміну в стратифіков. сере­довищах. Розробив методи розрахунку масоенергообміну між різними типами вихрових структур примежових шарів з осн. потоком.

Пр.: Процессы переноса в системах газ–жидкость. К., 1988 (спів­авт.); Асим­птотические пространственно-времен­ные свойства ламинарных пограничных слоев над искривленными поверхностями // Прикладна гідромеханіка. 1999. Т. 1, № 1; Метод исследования тепломассо­обменных процессов между водной поверхностью и атмосферой в водоемах-охладителях // Там само. 2002. Т. 4, № 3 (спів­авт.); Моделирование полей скоро­сти и давления в зоне прямоугольной ка­верны, расположенной на стенке плоского канала. Ч. 1 // Там само. 2013. Т. 15, № 3 (спів­авт.); Моделирование полей скоростей и давления в зоне прямоугольной каверны, расположенной на стенке плоского канала. Ч. 2 // Там само. № 4 (спів­авт.); Метод контрольного объема в компьютерной гидродинамике. К., 2016 (спів­авт.); A phenomenological theory of steady-state vertical geothermal systems: A novel approach // Energy. 2019. Vol. 175 (спів­авт.).

Літ.: 60-річчя члена-кореспондента НАН України Є. І. Никифоровича // Вісн. НАНУ. 2015. № 4.

Л. Ф. Корецька

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
Л. Ф. Корецька . Никифорович Євген Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=72168 (дата звернення: 23.10.2021)